Pravidla udělování Březových lístků - BL

 

1.        Zakoupit pro navrhovaného příslušný stupeň odznaku BL.

2.        Zhotovit udělovací listinu, kde musí být tyto údaje:

a)        komu se BL uděluje (jméno, příjmení, přezdívka)

b)       za co se BL uděluje

c)        který stupeň BL se uděluje (číslo BL a druh barevného označení)

d)       podpisy udělovatelů s číslem jejich BL v závorce.

        Je vhodné, avšak nepovinné doplnit udělovací listinu nějakou kresbou a popř. i citátem

3.        Na udělovací listině musí být podpisová síla minimálně 10x vyšší, než je stupeň, který udělujeme. (každý nositel BL má určitou podpisovou sílu, která je rovna stupni BL, jehož je držitelem) Podpisová síla všech jmen na udělovací listině se sčítá.

        Příklad: chceme-li udělit 3. stupeň BL. Podpisová síla tudíž musí být nejméně 30 (např. 4+6+8+2+1+1+3+4+1.... další už jsou v přesahu, který je ovšem vítán)

4.        První tři podepsaní (tzv. Ručitelé nebo navrhovatelé) musí adepta dobře znát a jsou zárukou toho, že BL se dostane do správných rukou.

5.        Počet ručitelů (3) je zároveň minimálním počtem osob, které mohou udělit (být podepsáni) Březový lístek. Není možné aby nositelé nejvyšších stupňů udělovali sami stupně nejnižší, přestože by na to měli podpisovou sílu.

6.        Je nutné, aby každého stupně BL bylo 2x tolik, než BL o stupeň vyššího. A naopak: každý vyšší stupeň se musí opírat o dva stupně o číslo nižší. Tvoří se tak tzv. Pyramidy BL.

7.        Nad správným udělováním BL bdí tzv. Strážce pyramidy, tohoto dohlížitele má každá pyramida. Vrůstání a křížení pyramid je přípustné. Garantem pyramid a dalších akcí je tzv. celostátní strážce pyramid BL.

8.         Jednotlivé stupně BL se udělují postupně, od nejnižšího 1. stupně po zlatý vrchol. U zvláště schopných jedinců lze mimořádně udělat vyjímku a udělit rovnou 2. stupeň BL (tzv. povolený přeskok 1.st.) Jedná se zejména o dlouholeté vůdce, kteří žili ne vlastní vinou mimo naší pozornost.

9.         Minimální časová prodleva mezi udělováním jednotlivých stupňů je šest měsíců. U dlouhodobě aktivních jedinců lze urychlit udělení 1.-3. stupně.

10.      Dvojí udělení jednoho stupně BL z neznalosti se toleruje.

11.      Nečinní a zemřelí držitelé BL se nezapočítávají do pyramidy.

12.      Viditelně se nosí pouze jedna barva z udělených BL. Odznaky se nosí na kroji.

13.      BL se neodnímají, jedná se o vyjádření určité hodnoty člověka, která se nesníží tím, že přestane aktivně pracovat s dětmi. Vyjímku tvoří pouze zvláště hanebný čin, který mohl nositel uskutečnit (např. trestný čin…)

14.      Podpisová síla Čestného BL je jako u 6. Stupně BL – karmínového, taktéž pro jeho udělení musí být tatáž hodnota BL.

 

Zpět k úvodu BL