Co je Velká pedagogická hra Březové lístky ?

 

     Historie vzniku březových lístků – juniorů (BL - JUNů) sahá až do roku 1965, kdy na „Táborovém kursu organizátorů malých kolektivů“v Prachovských skalách přišel tehdejší kolektiv na myšlenku založit čestný odznak – vyznamenání, který by symbolizoval a oceňoval činnost a zásluhy nejlepších členů klubového hnutí a dětských organizací. Spolu se svými přáteli a dalšími nadšenci sestavily soubor pravidel a podmínek, za nichž může být toto ocenění uděleno. Za symbol odznaku byl zvolen tvar stylizovaného březového lístku. Nejprve se uděloval kreslený na papíru či kůře, později se přešlo na kožené odznaky. Od roku 1968 jsou odznaky vyráběny z tombaku s jehlicí. Tyto kovové odznaky jsou v několika mutacích, kromě běžného symbolu březového lístku byl udělován i odznak s nápisy JUN (Junior) a OK (otevřený kruh).

     Bříza patří mezi naše slovanské národní stromy. Je to dřevina v mnoha směrech mimořádná. Barvou kůry upoutá i člověka bez špetky romantismu, přičemž její kůry se často používá jako přírodního papíru či pergamenu. Listy břízy se používají v lékařství a kosmetice. Její dřevo a zejména kůra mají tu vlastnost, že hoří i mokré. Bříza symbolizuje moudrost, lásku, toleranci a krásu ducha.

     Udělování Březových lístků, spolu se souborem pravidel k němu náležících byl nazván „Velkou pedagogickou hrou“ a má spojovat členy všech dětských organizací v jednu velké společenství (rodinu) plnou přátelství.

     Pravidla se během let měnila a přizpůsobovala podle kriterií samotných hráčů. Odznak je stupňován podle kvalit jednotlivých nositelů. K bývalému vrcholu, 9. stupni – černému „Husitskému“ junioru, dostoupali nejaktivnější držitelé Březových lístků ke konci šedesátých let. Z toho důvodu se hledalo pokračování a Velká pedagogická hra byla rozšířena o další tři stupně BL v olympijských barvách (bronzová, stříbrná a zlatá). První ke zlaté barvě (12.stupeň) dospěl roku 1987 dr. Rudolf Plajner – náčelník a „táta“ všech československých skautů. Druhým byl Jaroslav Foglar – nejoblíbenější český spisovatel pro mládež, který obdržel zlatý BL roku 1989. Třetí zlato bylo podepsáno generálu v.v. Eduardu Urešovi (Ulbrichtovi) –Akelovi, bývalému zemskému náčelníkovi skautů na Moravě. Čtvrtý zlatý BL obdržel roku 1992 iniciátor Velké pedagogické hry Jan Šimáně – Galén. V roce 2001 obdržel zlatý BL po tátovi Plajnerovi bratr Jiří Flousek – Kamzík, nestor Hronovského skautingu.

     V současnosti existuje devět základních stupňů (tzv. Junioři), tři olympijské stupně (tzv. Senioři) a jeden stupeň Čestný BL. Za vznik Čestného BL můžeme pokládat okamžik, kdy president USA George Bush st. a tehdejší premiér SSSR Michail Gorbačov dostali za své zásluhy o mír ve světě při své návštěvě Prahy nepovoleným přeskokem rovnou 9. stupeň BL. Toto byl impuls k tomu, aby byl vytvořen lístek odlišný od ostatních dvanácti.

     Svého oblíbeného rádce či vůdce může vyznamenat kterékoliv dítě, pokud splní přísná pravidla udělování a pro realizaci dokáže přesvědčit určité množství nositelů BL. Stejně může i vůdce svým nejlepším dětem z oddílu, družiny apod. Udělit 1.stupeň BL-zelený, který je určen i nejlepším jedincům z řad dětí. Věk není tím nejdůležitějším hlediskem při udělování, nýbrž duševní vyspělost daného jedince. Informace o věku v závorce jsou pouze velmi orientační a nemají vliv na udělení příslušného stupně BL, mají být malým vodítkem..

Pravidla udělování BL

Přehled březových lístků