Povinnosti celodenní směny v kuchyni jsou :  

1 1. Vstát ráno po vzbuzení příslušnou noční hlídkou, které bylo večer určeno, kdy má směnu vzbudit.

2 2. Starat se o oheň v kuchyni a vykonávat pomocné práce s tím spojené, např.: příprava dřeva, pořez dřeva a udržování pořádku v přímém okolí kuchyně.

3 3. Starat se o dostatek vody v kuchyni a vodním ohřívači u kamen.

4 4. O pravidelnou obměnu vody na mytí jak v kuchyni, tak i u latriny.

5 5. Starat se o mytí kuchyňského nádobí.

6 6. KUCHYŇSKÁ SMĚNA PLNÍ VŠECHNY PŘÍKAZY HLAVNÍHO KUCHAŘE A DBÁ SE ZVÝŠENOU OPATRNOSTÍ NA SVÉ ZDRAVÍ, ABY NEDOŠLO K ÚRAZU např.: opaření, popálení, nebo pořezání při přípravě dřeva.

7 7. Jeli směna uvolněna hlavním kuchařem pro práce spojené s udržováním pořádku tábora, vykonává příkazy vedoucích tábora.

8 8. Vykonává denní nákupy, dle požadavků hlavního kuchaře, nebo vůdce tábora.


POVINNOSTI NOČNÍCH HLÍDEK :

 

1. Hlídka střeží celý prostor tábora, nesmí sedět, ani udržovat oheň.

2. Hlídka rozkazy přijímá jen od vůdce tábora, nebo jeho zástupce.

3. Hlídka je teple oblečena a ve výzbroji má hodinky, píšťalku, hůl a baterku.

4. Hlídka každou osobu zastavuje před vstupem do tábora a požádá ji o okamžitý odchod, v případě potřeby budí vůdce tábora, při bezprostředním nebezpečí píská poplach, nebo volá o pomoc.

5. Hlídka budí následující hlídku 5 minut před koncem své hlídky, předá další hlídce strážní hůl, po případě teplé oblečení ( vaťák, gumák atd.) a zkontrolují si hodinky.

6. HLÍDKA NESMÍ ZALEHNOUT NA LŮŽKO DŘÍVE, NEŽ ZAČNE OBCHÁZET TÁBOR NOVÁ HLÍDKA !!!

7. Při povodni, lesním požáru, poplachu a jiné závažné okolnosti, budí hlídka ihned vůdce tábora.

8. Jen za mimořádně nepříznivého počasí koná hlídka službu v kuchyni, nebo na jiném určeném místě, ale musí zbystřit svou pozornost, jinak obchází tábor a určené prostory.

9. ZASPÁNÍ NA HLÍDCE, NEBO OPUŠTĚNÍ HLÍDKY JE TĚŽKÉ PROVINĚNÍ PROTI TÁBOROVÉMU ŘÁDU !!!

Vzorný výkon noční hlídky je věc Junácké cti.  

Zpět k táboru