Táborový režim dne


 6.30                  Budíček
 6.35 -  6.55      Ranní cvičení
 6.55 -  7.30      Mytí a úklid stanů
 7.30 -  8.00      Snídaně
 8.00 -  8.15      Prohlídka stanů
 8.15 -  8.30      Ranní nástup
 8.30 - 11.45     Dopolední program
11.45 - 12.00    Příprava k obědu
12.00 - 12.30    Oběd
12.30 - 14.00    Polední klid
14.00 - 16.00    1. část odpoledního programu
16.00 - 16.15    Svačina
16.15 - 18.45    2. část odpoledního programu
18.45 - 19.00    Příprava na večeři
19.00 - 19.30    Večeře
19.30 - 20.00    Večerní nástup
20.00 - 21.30    Večerní volno, nebo besedy
21.30 - 22.00    Příprava na večerku
22.00                Večerka

Zpět k táboru