Předběžná přihláška
 na skautský tábor v Ohnišově
Jméno a přijmení : …………………………..
Datum narození : …………………………..
Termín tábora : xx.x. - xx.x.xxxx
Cena tábora : 2.000Kč
Podmínky účasti :
1, Splněná nováčkovská zkouška.
2, Celoroční docházka musí činit nejméně 75%.
3, Splněný určený počet bodů do I. Stupně.
4, Skautský kroj a hnědé kraťasy.
5, Oblek k táborové hře:
6, Zaplacení táborového poplatku v určeném termínu.
Bližší informace najdete na internetu na oddílových stránkách :
www.dakota.skautkostelec.cz
Datum : ………………
Podpis zákonného zástupce : ……………………….

Zpět k táboru