Významné události České republiky
   
28 000př.n.l.   Osídlení Věstonic
r. 179 V Trenčíně pobyt Římské legie
623 - 659 Volný svazek slovanských kmenů pod vedením franckého kupce Sáma
830 - 907 Velkomoravská říše
863 Příchod Byzantské křtící mise s Cyrilem a Metodějem
907 Velkomoravská říše vyvrácena Maďary
973 V Praze zřízeno biskupství
995 Vyvraždění Slavníkovců, celé území sjednoceno pod vládu Přemyslovců
1158 Vladislav II. získal královský titul
25.9.1212 V Basileji vydal Fridrich II. "Zlatou bula sicilskou", kterou českému panovníkovi přiznal dědičně královský titul.
26.8.1278 Přemysl II. poražen římským králem Rudolfem Habsburským na Moravském poli
1300 Zahájena ražba tzv. pražských grošů
4.8.1306 Václav III. zavražděn v Olomouci, tím Přemyslovci vymřeli po meči
1344 V Praze zřízeno arcibiskupství, prvním arcibiskupem Arnošt z Pardubic
26.8.1346 Nastoupil na trůn Karel IV.
1348 Karel IV. založil v Praze univerzitu, první ve střední Evropě.
6.7.1415 Upálen mistr Jan Hus v Kostnici
1419 - 1437 Husitské revoluční hnutí
30.7.1419 Vyhození konšelů z oken Novoměstské radnice, takzvaná první pražská defenestrace.
11.10.1424 Před Přibyslaví zemřel Jan Žižka
30.5.1434 Bitva u Lipan
1448 - 1458 Jiří Poděbradský dobyl Prahu a stal se zemským správcem
23.10.1526 Novým králem zvolen Habsburk Ferdinand I.
1618 - 1648 Třicetiletá válka
23.5.1618 Takzvaná druhá pražská defenestrace
8.11.1620 Bitva na Bílé Hoře - porážka českých stavů.
21.6.1621 Poprava 27 českých pánů na Staroměstském náměstí v Praze.
1639 Vpád Švédů do Čech (generál  Banér).
1695 Popraven Jan Sladký Kozina v Plzni.
11.6.1742 Mírová dohoda uzavřená ve Vratislavi. Výsledek separátních jednání mezi Pruskem a rakouskou monarchií, která si za cenu ztráty Slezska (mimo Těšínsko a Opavsko) a Kladska uvolnila ruce proti ostatním protivníkům za válek o rakouské dědictví.
1.11.1781 Patent Josefa II. o zrušení nevolnictví v Čechách
4.7.1789 V.M.Kramerius začal vydávat první české obrozenecké noviny
1792 Zřízena stolice českého jazyka a literatury na pražské univerzitě
11.8.1805 Zavedena povinná školní docházka
1825 - 1832 Stavba koněspřežné železnice z Č.Budějovic do Lince
21.12.1834 Premiéra hry J.K.Tyla "Fidlovačka" ve Stavovském divadle v Praze
1862 V Praze založil M.Tyrš - Sokol
3.7.1866 Vítězství Pruska nad Rakouskem v bitvě u Sadové u Hradce Králové
16.5.1868 Položen základní kámen Národního divadla
18.11.1883 Otevření po požáru obnoveného Národního divadla "Libuší" Bedřicha Smetany.
15.5.1891 Otevřena Jubilejní zemská výstava v Praze
28.6.1914 V Sarajevu byl zastřelen následník trůnu, arcivévoda František Ferdinand.
28.7.1914 Rakousko vyhlásilo válku Srbsku - začátek 1. světové války.
22.10.1915 V Clevelandu v USA uzavřena dohoda o spojení českého a slovenského národa v jeden stát.
28.10.1918 V Praze národní výbor vyhlásil Československý stát
18.5.1923 Zahájeno pravidelné vysílání čs. Rozhlasu
23.9.1938 Vyhlášení mobilizace
29.9.1938 Mnichovská zrada, odstoupení Sudet Německu.
15.3.1939 Po Hitlerově nátlaku při jednání s prezidentem Emilem Háchou v Berlíně obsadilo nacistické Německo zbytek ČSR (Čechy a Moravu). Zřízení protektorátu Čechy a Morava.
1.9.1939 Začátek II. světové války
17.11.1939 Nacisté uzavřeli všechny české vysoké školy ( Den studentstva )
29.8.1944 Na Slovensku vypuklo národní povstání
5.5.1945 Pražské národní povstání
8.5.1945 Osvobození Československa
25.2.1948 Prezident Beneš přijal demisi vlády, chopení moci KSČ
14.5.1955 Podepsán vojenský pakt Varšavská smlouva mezi SSSR a sedmi zeměmi tzv. socialistického tábora.
1968 Pražské jaro, snaha o demokratický stát
21.8.1968 Vpadla a pak okupovala naši republiku vojska Varšavské smlouvy s výjimkou Rumunska.
1977 Počátkem roku vznikla "Charta 77" .
17.11.1989 Rozehnaná studentská manifestace, celý národ se zapojuje do tzv."Sametové revoluce".
1.1.1990 Je vyhlášena Česká a Slovenská federativní republika ČSFR.
6.6.1992 Svobodné volby.
1.1.1993 Vznik České republiky
12.3.1999 Vstup ČR do NATO
1.5.2004 Vstup České republiky do Evropské Unie.

Zpět