Vývoj života na zemi

 

Éra

Perioda

Časové období

Vývoj rostlin a živočichů

Prahory

( archeozoikum )

 

? až

2 600 000 000

Fáze vzniku a vývoje Země, atmosféry a hydrosféry. Vznik bílkovin. Vznik zelených řas a fotosyntézy. Nejstarší rostliny – mořské řasy.

PREKAMBRIUM

Starohory

( proterozoikum )

 

2 600 000 000

až 570 000 000

Rozvoj mnohobuněčných organismů. Rozvoj řas a prvoků. Vznik bezobratlých.

Prvohory

( paleozoikum )

Kambrium

570 000 000

až 500 000 000

První cévnaté rostliny, pokračuje rozvoj řas. Rozvoj bezobratlých. Pravděpodobně vznik strunatců.

 

Ordovik

500 000 000

až 445 000 000

Asi vznik suchozemských rostlin. Bouřlivý rozvoj bezobratlých. První obratlovci (bezčelistní).

 

Silur

445 000 000

až 395 000 000

Doloženy suchozemské rostliny. První čelistnatci, žraloci a pancířnatí. První suchozemští členovci.

 

Devon

395 000 000

až 345 000 000

První lesy a pralesy. Rozvoj tajnosnubných rostlin. Rozvoj ryb. První suchozemští obratlovci (obojživelníci).

 

Karbon

345 000 000

až 280 000 000

Vznik nahosemenných rostlin. Plavuně, přesličky, kapradiny. Bujné pralesy. Okřídlený hmyz. Rozvoj primitivních obojživelníků. První plazy.

 

Perm

280 000 000

až 225 000 000

Ústup tajnosnubných a nástup nahosemenných rostlin. Rozvoj savcovitých plazů. Hromadné vymírání bezobratlých.

Druhohory

( mezozoikum )

Trias

225 000 000

až 195 000 000

Rozvoj nahosemenných rostlin. Rozvoj obojživelníků a plazů, vývoj savců, hlavonožci, amonité, koráli. Vymírání primitivních obojživelníků.

 

Jura

195 000 000

až 136 000 000

První hadi, ocasatí obojživelníci, praptáci. Mocný rozvoj dinosaurů a létavých plazů.

 

Křída

136 000 000

až 65 000 000

Bouřlivý rozvoj krytosemenných rostlin. Rozvoj specializovaných plazů. Počátky vývoje vačnatých a placentálních savců. Vymírání primitivních ryb, dinosaurů, amonitů ad.

KENOZOIKUM

Třetihory

( terciér )

Paleogén

65 000 000

až 26 000 000

Rozvoj kvetoucích rostlin. Exploze placentálních savců, mocný rozvoj ptáků, hmyzu, ostnokožců, hlavonožců a dalších bezobratlých.

 

Neogén

26 000 000

až 2 000 000

Močály a pralesy. Pokračuje vývoj dvouděložných a jednoděložných rostlin. Rozvoj savců, ocasatých a bezocasých obojživelníků. Počátek vývoje primátů.

Čtvrtohory

( kvartér )

Pleistocén

2 000 000

až 10 000

Rozvoj primátů, hlodavců a přežvýkavců. Chladnomilná fauna (mamuti, jeskynní lvi a medvědi, obrovití jeleni)

 

Holocén

10 000

až současnost

Současná fauna a flóra.

 

 

Zpět k přehledu