Přílety a odlety stěhovavých ptáků

 

Jméno ptáka

Přílet

Odlet

Bělořit šedý

IV

IX

Budníček lesní

IV

IX

Bukač velký

III – IV

IX – X

Čáp bílý

III – IV

IX – X

Čejka chocholatá

III – IV

IX – X

Červenka obecná

III

IX – X

Drozd zpěvný

III

IX – X

Drozd kvíčala

III – IV

X – IX

Dudek chocholatý

IV

VIII

Holub doupňák

III

X

Holub hřivnáč

III

X

Husa polní

II – III

VIII – IX

Chřástal vodní

III – IV

X

Jiřička obecná

IV – V

VIII – IX

Kachna divoká

III

X – XI

Konipas bílý

III – IV

IX – X

Konipas luční

IV

IX – X

Krutihlav obecný

IV

VIII – IX

Křepelka polní

V

IX

Kukačka obecná

IV – V

VIII

Lejsek šedý

V

VIII – IX

Lelek lesní

IV – V

IX – X

Linduška lesní

III – V

X – XI

Lyska černá

III

X – XI

Mandelík hajní

V

VIII – IX

Ostříž lesní

IV – V

IX

Pěnice pokřovní

IV

IX – X

Pěnice vlašská

IV

VIII

Pěnkava obecná

III

X

Racek chechtavý

III

VIII – IX

Rákosník obecný

IV – V

VIII – IX

Rehek domácí

III

X

Rehek zahradní

IV

IX

Rorýs obecný

IV – V

VIII – IX

Sedmihlásek hajní

V

VIII

Skřivan polní

II – III

X – XI

Slavík obecný

IV – V

VIII – IX

Slípka zelenonohá

III

X – XI

Sluka lesní

III

X

Špaček obecný

II – III

X – XI

Ťuhýk obecný

V – VI

IX

Vlaštovka obecná

IV

VIII – IX

Vlha pestrá

V

VIII – IX

Volavka popelavá

III – IV

VIII – IX

Zvonohlík zahradní

III – IV

IX – X

Žluva hajní

V

VIII

 

 

Zpět k přehledu