Systematický přehled živočichů

 

Říše

Podříše

Kmen

Důležité třídy

Živočichové

Jednobuněční

Prvoci

Bičíkovci rostlinní

 

 

 

Bezostní

 

 

 

Bičíkovci živočišní

 

 

 

Nálevníci

 

Málobuněční

Morulovci

 

 

Vícebuněční

Houby

Vápnitý

 

 

 

Rohovití

 

 

 

Křemití

 

Mnohobuněční

Žahavci

Medúzovci

 

 

 

Polypovci

 

 

 

Korálnatci

 

 

Žebernatky

 

 

 

Ploštěnci

Ploštěnky

 

 

 

Motolice

 

 

 

Tasemnice

 

 

Pásnice

 

 

 

Mechovnatci

 

 

 

Hlístní

Vířníci

 

 

 

Hlístice

 

 

 

Strunovci

 

 

Vrtejši

 

 

 

Mechovky

 

 

 

Ramenonožci

Bezoporní

 

 

 

Opornatí

 

 

Chapadlovky

 

 

 

Měkkýši

Štítkonošci

 

 

 

Přílipkovci

 

 

 

Plži

 

 

 

Mlži

 

 

 

Kelnatky

 

 

 

Hlavonožci

 

 

Rypohlavci

 

 

 

Sumýšovci

 

 

 

Hlavatci

 

 

 

Kroužkovci

Máloštětinatci

 

 

 

Mnohoštětinatci

 

 

 

Pijavky

 

 

Drápkovci

 

 

 

Želvušky

 

 

 

Jazyčnatky

 

 

 

Členovci

Hrotnatci

 

 

 

Pavoukovci

 

 

 

Korýši

 

 

 

Stonožky

 

 

 

Mnohonožky

 

 

 

Hmyz

 

 

Ostnokožci

Lilijice

 

 

 

Hadice

 

 

 

Hvězdice

 

 

 

Sumýši

 

 

 

Ježovky

 

 

Ploutvenky

 

 

 

Bradatice

 

 

 

Polostrunatci

 

 

 

Strunatci

Kruhoústí

 

 

 

Paryby

 

 

 

Ryby

 

 

 

Obojživelníci

 

 

 

Plazi

 

 

 

Ptáci

 

 

 

Savci

 

 

Zpět k přehledu