Objekty vzdáleného vesmíru

Patří mezi nejoblíbenější objekty amatérského sledování oblohy. Některé objekty můžeme pozorovat jako mlhavý obláček už pouhým okem, na slabší objekty už musíme použít triedr nebo astronomický dalekohled. Přibližnou podobu, kterou známe z fotografií, uvidíme jen ve velkém dalekohledu.

Rozdělení deep - sky objektů

             I.      Galaktické objekty
  Do této skupiny patří objekty, které se vyskytují v naší Galaxii, nebo jsou k ní přidruženy:

                                        ·      Otevřené hvězdokupy
  Slabě gravitačně vázané objekty složené většinou z mladých, horkých hvězd, které vznikly ze společné mlhoviny. Otevřené hvězdokupy se vyskytují ve spirálních ramenech , odtud název galaktické mlhoviny. Počet jejich členů bývá v rozsahu desítek až stovek ; mají průměr v rozsahu 5 - 50 ly ( světelných let ).

                                        ·      Kulové hvězdokupy
   Silně gravitačně vázané objekty složené většinou z velmi starých hvězd. Vyskytují se v galaktickém halu. Obsahují většinou statisíce i milióny hvězd. Jak název napovídá, Kulové hvězdokupy jsou tvarem podobné kouli. Hustota výskytu hvězd stoupá směrem do centra. Jejich skutečná velikost bývá c rozsahu 50 - 300 ly.

                                        ·      Difúzní mlhoviny
  Jsou to oblaka mezihvězdného plynu a prachu. Difúzní mlhoviny lze rozdělit do dvou skupin :

                                                               o      Emisní mlhoviny.
  Září díky přítomnosti mladých a horkých hvězd, které svým pronikavějším zářením ionizuje molekuly mlhoviny a nutí je vyzařovat vlastní záření ( světelné ) . Září především v červené oblasti spektra.

                                                               o      Reflexní mlhoviny
  Září především rozptylem záření chladnějších hvězd, proto mají na fotografiích modré zbarvení.

                                        ·      Temné mlhoviny
  Tento typ mlhovin je složen z velice tmavého materiálu, proto tyto mlhoviny pozorujeme jako tmavé oblasti vůči jasnému pozadí.

                                        ·      Planetární mlhoviny
  Planetární mlhoviny mají s planetami pramálo společného. Vznikají v posledních fázích života rudého obra z jeho vnější atmosféry. Uprostřed planetární mlhoviny se nachází velice hustý bílý trpaslík, který svým zářením nutí mlhovinu vyzařovat záření.
Jejich název jim dal W. Herschel podle diskovitého vzhledu.

                                        ·      Zbytky po supernovách
  Tyto mlhoviny vzikají po explozi supernovy.Mají tvar rozpínající se obálky. Jsou často zdrojem rentgenového a rádiového záření.

          II.      Cizí galaxie
  Galaxie jsou základní stavební jednotky vesmíru. Galaxie jsou hvězdné soustavy obsahující velmi mnoho hvězd a dále i mezihvězdnou hmotu. V menším dalekohledu uvidíme pouze nejjasnější galaxie , ale i ty vidíme pouze jako mlhavé obláčky.
  Galaxie se shromažďují do početnějších soustav, jako jsou kupy a velekupy galaxií. Naše Galaxie - Mléčná dráha je členem tzv. Místní skupiny, která obsahuje kolem 30 galaxií včetně Galaxií M 31 v Andromedě a M 33 v Trojúhenlíku.
  Hubblovo třídění galaxíí :

a.       Spirální galaxie
  Obsahují mezihvězdnou hmotu, ze které vznikají nové hvězdy. Skládají se z centrální oblasti, spirálních ramen a z hala.
Spirální galaxie se značí písmenem S. Podle rozvinutí spirál se spirální galaxie dělí na podtřídy a , b , c. U typu a spirální ramena velice těsně obepínají jádro, kdežto u typu c ramena volně obepínají jádro.

b.       Galaxie spirální s příčkou
  Tyto galaxie jsou podobné klasickým spirálním galaxiím, ale spirální ramena vycházejí z jasné centrální příčky. Jejich klasifikace je podobná jako u spirálních galaxií; značí se písmeny SB.

c.       Eliptické galaxie
  Tyto galaxie jsou velmi odlišné od spirálních galaxií. Neobsahují žádnou mezihvězdnou hmotu, tudíž v nich nevznikají nové hvězdy. Obsahují velmi staré hvězdy ( podobně jako kulové hvězdokupy )
Eliptické galaxie se značí písmenem E. Podle vzrůstající elipticity jsou tyto galaxie označovány podtřídami 0 až 7. ( Typ E0 má tvar velice podobný kružnici. )

d. n e p r a v i d e l n é   g a l a x i e
  Jsou to galaxie bez zjevné symetrie. Podobně spirální galaxie obsahují mezihvězdnou hmotu a tudíž se v nich mohou tvořit nové hvězdySpirální galaxie v Andromedě

 

Zpět k přehledu