Soustava nerostů

 

Nerosty jsou prvky nebo chemické sloučeniny, které se vyskytují v zemské kůře. Dělíme je do deseti skupin.

 

1, Prvky : Uhlík (diamant, tuha), síra, měď, zlato apod.

2, Sulfidy (sirníky) : Pyrit (kyz železnatý), chalkopyrit (kyz měděný), galenit (leštěnec olovnatý), sfalerit (blejno zinkové) apod.

3, Halovce : Sůl  kamenná (chlorid sodný), kazivec ( fluorid vápenatý) apod.

4, Oxidy (kysličníky) : Křemen (oxid křemičitý), krevel (oxid železitý), hnědel (hydrátovaný oxid železitý), cínovec (oxid cíničitý) atd.

5, Uhličitany : Vápenec (uhličitan vápenatý), magnezit (uhličitan hořečnatý), ocelek (uhličitan železnatý) atd.

6, Křemičitany : Sloučeniny křemíku, kyslíku a různých prvků (živce, slídy, kaolinit, granát, smaragd atd.)

7, Dusičnany : Ledek sodný (chilský) atd.

8, Fosforečnany : Apatit (fosforečnan vápenatý) atd.

9, Sírany : Sádrovec (dihydrát síranu vápenatého) atd.

10, Nerosty organické : Jantar, uhlí, asfalt, zemní vosk, ropa atd.

 

V současné době známe přibližně 2 500 různých minerálů.

 

Stupnice tvrdosti nerostů

 

1, Mastek

2, Sůl kamenná

3, Vápenec (kalcit)

4, Kazivec (fluorit)

5, Apatit

6, Živec (ortoklas)

7, Křemen

8, Topas

9, Korund

10, Diamant

 

Stupnici tvrdosti sestrojil německý mineralog Fridrich Mohs (móz), a to tak, že každým z uvedených nerostů lze učinit vryp v předcházejícím. Stupnice ovšem slouží pouze k hrubému odhadu, protože rozdíly v tvrdosti nejsou mezi jednotlivými dvojicemi stejné.

 

Zpět k přehledu