Systematické dělení obratlovců

 

Systematické dělení kruhoústých

( V současnosti žije asi 50 druhů )

Třída

Řád

Kruhoústí

Mihule

 

Sliznatky

 

 

Systematické dělení paryb

( V současnosti žije asi 575 druhů )

Třída

Podtřída

Řád

Paryby

Příčnoústí

Žraloci

 

 

Rejnoci

 

Chiméry

 

 

 

Systematické třídění ryb

( V současnosti žije asi 18 000 druhů )

Třída

Podtřída

Nadřád

Řád

Ryby

Dvojdyšní

 

Jednoplicní

 

 

 

Dvouplicní

 

Vyšší ryby

Lalokoploutví

 

 

 

Paprskoploutví

Mnohoploutví

 

 

Chrupavčitý

Jeseteři

 

 

Mnohokostnatí

Kaprouni

 

 

 

Kostlíni

 

 

Kostnatí

Bezostní

 

 

 

Máloostní

 

 

 

Holobřiší

 

 

 

Jehlice

 

 

 

Hrdloploutví

 

 

 

Volnoostní

 

 

 

Lalůčkožábří

 

 

 

Halančíkovci

 

 

 

Cípalové

 

 

 

Ostnoploutví

 

 

 

Tuňáci

 

 

 

Platýsi

 

 

 

Čtverzubci

 

 

 

Ďasové

 

 

Systematické dělení obojživelníků

( V současnosti žije asi 2 000 druhů )

Třída

Podtřída

Řád

Obojživelníci

Bezocasí

Žáby

 

Ocasatí

Mloci

 

Červoři

Červoři

 

 

Systematické dělení plazů

( V současnosti žije asi 5 500 druhů )

Třída

Řád

Podřád

Plazi

Hatarie

 

 

Krokodýlové

 

 

Želvy

 

 

Šupinatí

Ještěři

 

 

Hadi

 

 

Systematické dělení ptáků

( V současnosti žije asi 8 600 druhů )

Třída

Nadřád

Řád

Ptáci

Plavci

Tučňáci

 

Běžci

Kiviové

 

 

Pštrosi

 

 

Nanduové

 

 

Kazuáři

 

Letci

Tinamy

 

 

Potápky

 

 

Potáplice

 

 

Trubkonosí

 

 

Veslonozí

 

 

Brodiví

 

 

Plameňáci

 

 

Vrubozobí

 

 

Dravci

 

 

Hrabaví

 

 

Krátkokřídlí

 

 

Bahňáci

 

 

Dlouhokřídlí

 

 

Alky

 

 

Měkkozobí

 

 

Papoušci

 

 

Kukačky

 

 

Sovy

 

 

Lelkové

 

 

Svišťouni

 

 

Myšáci

 

 

Trogoni

 

 

Srostloprstí

 

 

Šplhavci

 

 

Pěvci

 

 

Systematické dělení savců

( V současnosti žije asi 4 000 druhů )

Třída

Podtřída

Nadřád

Řád

Podřád

Savci

Vejcorodí

 

Ptakořitní

 

 

Živorodí

Vačnatí

Vačnatci

 

 

 

Placentálové

Hmyzožravci

 

 

 

 

Letuchy

 

 

 

 

Letouni

Kaloni

 

 

 

 

Netopýři

 

 

 

Tany

 

 

 

 

Primáti

Poloopice

 

 

 

 

Vyšší primáti

 

 

 

Šelmy

 

 

 

 

Ploutvonožci

 

 

 

 

Chudozubí

 

 

 

 

Luskouni

 

 

 

 

Hlodavci

Veverkovci

 

 

 

 

Myšovci

 

 

 

 

Dikobrazovci

 

 

 

 

Morčatovci

 

 

 

Hrabáči (takarové)

 

 

 

 

Lichokopytníci

 

 

 

 

Sirény (ochechule)

 

 

 

 

Damani

 

 

 

 

Chobotnatci

 

 

 

 

Zajíci

 

 

 

 

Sudokopytníci

Nepřežvýkaví

 

 

 

 

Přežvýkavý

 

 

 

 

Velbloudi

 

 

 

Kytovci

Kosticovci (velryby)

 

 

 

 

Ozubení

 

Zpět k přehledu