Seznam šifer

Písmenné šifry

Šifrovaní pozpátku

Příklad:

toto je jednoduchá šifra

 ...

arfiš áhcudondej ej otot

Jak šifrovat:

Šifrování je velmi jednoduché - jednoduše píšeme zprávu pozpátku.

Jak dešifrovat:

Pokud chceme dešifrovat, prostě text přečteme pozpátku.

 

Šifrovaní pozpátku (s Ch)

Příklad:

chtěl bych být chytrý

 ...

ýrtych týb chyb lětch

Jak šifrovat:

Šifrování je velmi jednoduché - jednoduše píšeme zprávu pozpátku, přitom si ale dáváme pozor na to, aby se písmeno Ch napsalo jako Ch a ne jako HC.

Jak dešifrovat:

Pokud chceme dešifrovat, prostě text přečteme pozpátku. Při čtení se možná bude takovýto text číst lépe, protože písmeno Ch zůstává touto šifrou nedotčeno.

 

Slova pozpátku

Příklad:

zelenina je zdrava

...

aninelez ej avardz

Jak šifrovat:

Šifrování je prosté - jednoduše napíšeme každé slovo pozpátku.

Jak dešifrovat:

Pokud máme podezření na takovouto šifru, podíváme se zda slova čtená pozpátku dávají smysl. Pokud ano podíváme se na slovosled slov ve větě. Pokud vše vychází přišli jsme na tento typ šifry.

 

 Šifrování odpředu a odzadu

Příklad:

zelenina

 ...

zlnnaiee

Jak šifrovat:

Při šifrování si rozpočítáme místo pro celou šifru a šifrujeme tak, že na začátek zapíšeme první písmeno. Na konec pak druhé písmeno. Třetí písmeno šifrované zprávy napíšeme na druhou pozici. Jako předposlední písmeno zapíšeme další písmeno zprávy. Je to vlastně střídavě zapisovaný text od začátku a od konce.

Jak dešifrovat:

Při dešifrovaní čteme text postupně po písmenech od začátku ke konci.

 

Proložení textu

Příklad:

zelenina

...

zneilnea

Jak šifrovat:

Při šifrování si pokud možno necháme konstantní šířku pro každé písmeno. Při psaní vždy napíšeme jedno písmeno a vynecháme prázdné místo. Až dospějeme do konce zapisujeme zprávu od začátku šifry do volných míst.

Pokud chceme vytvořit trochu těžší variantu této šifry, nevynecháváme jedno ale více volných míst. Sice se pak budeme několikrát vracet, ale šifra je pak hůře rozluštitelná.

Na obrázku je znázorněn těžší princip šifrování, kdy se šifruje podle šipek. Pokud šifrujeme touto metodou je vhodné mít někde šifrovaný text již napsaný. Píšeme písmena postupně tak, že napíšeme první písmeno, přeskočíme polovinu znaků (u těžší varianty třetinu, čtvrtinu ...) a napíšeme písmeno v polovině. Pokud používáme těžší variantu přeskočíme znovu třetinu (čtvrtinu) písmen a napíšeme písmeno na této pozici. Dále pokračujeme zase od začátku textu. Zapíšeme druhé písmeno, přeskočíme určitou část písmen a zapíšeme toto písmeno. Tento systém je trochu těžší, ale možná při strojovém zpracování logičtější.

Jak dešifrovat:

Při dešifrování vždy přečteme jedno písmeno další písmeno přeskočíme, jedno přečteme, jedno vynecháme.. Až dojdeme ke konci, Následně pokračujeme od prvního přeskočeného písmene.

Při použití těžší varianty nepřeskakujeme jedno ale více volných míst.

 

Místo písmen čísla

Příklad:

zelenina

 ...

26;5;12;5;14;9;14;1;

Jak šifrovat:

Písmena v abecedě očíslujeme čísly od 1 do 26. Písmena zprávy pak nahrazujeme těmito čísly.

Jak dešifrovat:

Pokud se text skládá maximálně dvojciferných čísel (nebo je napsán jako množství číslic jsoucích za sebou), jejich hodnota nepřesahuje 26, pak máme podezření, že se jedná právě o tuto šifru. Při dešifrování bychom měli mít očíslovanou abecedu. Potom podle této abecedy začneme převádět písmena.

 

Zlomky

Příklad:

zelenina

 ...

5/5;1/5;3/2;1/5;3/4;2/4;3/4;1/1;

Jak šifrovat

Pokud šifrujeme měli bychom si napsat, které písmeno je vyjádřeno jakým zlomkem. Nejprve si napíšeme abecedu bez Ch a bez W. Nejlépe uděláme pokud za každou pěticí vynecháme trochu místa. Pomůže nám to potom při šifrování. Pod toto abecedu napíšeme pětkrát za sebou čísla od jedné do pěti. Těchto 25 čísel vyjadřuje čitatel. A podtrhneme vodorovnou čarou, která pak bude vyjadřovat zlomkovou čáru. Vznikne asi toto:

ABCDE FGHIJ KLMNO PQRST UVXYZ

12345 12345 12345 12345 12345

----- ----- ----- ----- -----

Pod každou pětici písmen a čísel napíšeme číslo od 1 do pěti. Těchto pět čísel pak vyjadřuje jmenovatel. Výsledek je pak takovýto:

ABCDE FGHIJ KLMNO PQRST UVXYZ

 12345    12345   12345     12345   12345

   -----       -----      -----         -----      -----

      1           2           3             4           5

Pokud jsme provedli takovouto přípravu, pak šifrování je již jednoduché. V takovéto tabulce pak nalezneme písmeno, které bychom chtěli zašifrovat. Do čitatele napíšeme číslo, které se nachází pod vyhledaným písmenem. Oddělíme zlomkovou čarou a jako jmenovatel napíšeme číslo, které je pod tou pěticí čísel, ke které náleží naše šifrované písmeno. Takto postupujeme až do konce šifry.

Chtěl bych ale zdůraznit, že sice matematicky zlomek 1/2 je roven zlomku 2/4 ale v této šifře vyjadřují rozdílná písmena (1/2 = F, 2/4 = Q). Krácení zlomků tudíž není povoleno.

Jak dešifrovat

Pokud jsme si udělali přípravu jako při šifrování, pak při dešifrování postupujeme přesně opačně.

Další možností (ovšem obtížnější) je očíslovat si písmena v abecedě bez Ch a W od 1 do 25. Pak pokud máme například dešifrovat zlomek 3/4, odečteme od jmenovatele jedničku, vzniklé číslo vynásobíme číslem 5 a přičteme čitatel. V našem případě (4 - 1) * 5 + 3 = 18, což odpovídá písmenu R.

 

 

 

 

Mobilová šifra

Příklad:

zelenina

...

9999 33 555 33 66 444 66 2

Jak šifrovat:

Šifrování touto šifro je velice jednoduché. Každý, kdo již někdy posílal nějakou krátkou textovou zprávu na mobilním telefonu, jistě poznal tento todnoduchý způsob. Každé jednotlivé písmeno se šifruje tak, že se vždy napíše číslo tlačítka tolikrát, kolikáté je dané písmeno na daném tlačítku zobrazené. Jako mezera se používá číslo 1.

Zdá se, že nutnou pomůckou pro šifrování i dešifrování je nutný samotný mobilní telefon, nebo alespoň nějaký nákres, protože písmena na mobilním telefonu nejsou uspořádána nijak pravidelně.

Jak dešifrovat:

Dešifrování je celkem jednoduché - pokud máte k dispozici mobilní telefon stačí podle šifry mačkat jednotlivá tlačítka a zpráva se sama objeví (platí u starších mobilních telefonů). Nebo jednoduše můžeme postupovat podle klávesnice nebo náčrtku.

 

Tabulka

Příklad:

zelenina je zdrava

...

V5;M5;K2;M5;K4;R4;K4;M1; ;R5;M5; ;V5;M4;E2;M1;V1;M1

Jak šifrovat

Abychom zašifrovali text do této šifry musíme si připravit šifrovací tabulku o velikosti 5 x 5 buněk. Do této tabulky pak zapíšeme postupně po řádcích abecedu bez písmene Q. Souřadnice vyjadřujeme vždy podle popisu řádku a popisu sloupce. Popisy sloupců a popisy řádků tvoří vždy pětimístná hesla.

Příklad: Šifrujeme zprávu zelenina, hesla jsou určena na 12345 a MRKEV

Připravíme si tabulku o rozměrech 5 x 5 buněk, do ní napíšeme po řádcích abecedu bez Ch a Q:

   1 2 3 4 5

 

M  A B C D E

R  F G H I J

K  K L M N O

E  P R S T U

V  V W X Y Z

Při šifrování pak píšeme místo písmen jejich souřadnice. Vždy nejdříve popis řádku a popis sloupce. První písmeno Z se nachází na souřadnicích V5, druhé písmeno E je na souřadnicích M5. Takto pokračujeme až do konce.

Jak dešifrovat

Abychom tuto šifru správně dešifrovali, je potřeba znát obě dvě hesla. Tabulku si připravíme stejným postupem, který se používá při šifrování. Dešifrování je přesně opačný postup, než šifrování. Tentokrát nevyhledáváme v tabulce písmena a nepíšeme jeho souřadnice, ale hledáme, které písmeno se nachází na dané pozici určené souřadnicemi. Každé dešifrované písmeno pak získáme tím, že zjistíme, které písmenko je na zkoumaných souřadnicích.

 

Šachová šifra

Příklad:

zelenina je zdrava

 ...

d5;e3;b5;a5;b7;b2;b7;a1; ;b3;a5; ;d5;e2;c4;d6;d1;d6;

Jak šifrovat

Abychom zašifrovali text do této šifry musíme si připravit šifrovací tabulku o nějaké velikosti. Do této tabulky pak zapíšeme postupně po řádcích abecedu. Pokud má tabulka více buněk, napíšeme abecedu do tabulky vícekrát. Všechny abecedy nemusí být ani napsány celé.

Pokud máme takovou tabulku, tak už jenom do šifry zapisujeme souřadnice každého písmena. Pokud je některé písmeno a tabulce uvedeno vícekrát, pak si můžeme vybrat, které souřadnice zapíšeme.

Příklad: Šifrujeme do tabulky o rozměrech 7 x 5 buněk zprávu zelenina

1) Připravíme si tabulku o rozměrech 7 x 5 buněk:

   1 2 3 4 5 6 7

 

a

b

c

d

e

2) Do ní pak i několikrát zapíšeme abecedu:

   1 2 3 4 5 6 7

 

a  A B C D E F G

b  H I J K L M N

c  O P Q R S T U

d  V W X Y Z A B

e  C D E F G H I

3) Při šifrování pak píšeme místo písmen jejich souřadnice. Písmeno Z je v tabulce jenom jednou, takže máme jedinou možnost zápisu souřadnic - d5. Písmeno E je v tabulce několikrát - takže máme na výběr e3 nebo a5. Vybereme třeba e3. Takto postupujeme do konce zprávy, zpráva zelenina by měla šifrovaná vypadat takto: d5;e3;b5;a5;b7;b2;b7;a1;

Jak dešifrovat

Abychom tuto šifru správně dešifrovali, je potřeba znát rozměry tabulky. Tabulku si připravíme stejným postupem, který se používá při šifrování. Dešifrování je přesně opačný postup, než šifrování. Tentokrát nepíšeme nevyhledáváme v tabulce písmena a nepíšeme jeho souřadnice, ale hledáme, které písmeno se nachází na dané pozici určené souřadnicemi. Každé dešifrované písmeno pak získáme tím, že zjistíme, které písmenko je na zkoumaných souřadnicích.

 

Číselný klíč

Příklad:

klíč: 2314

 

zeleninajezdrava

...

lzeenniazjedvraa

Jak šifrovat

Na začátek si napíšeme celou zprávu a pomyslně ji rozdělíme do skupin po tolika písmenech, kolik písmen má námi zvolený klíč. Klíč by se měl skládat pouze z čísel, kde se jeden znak nevyskytuje vícekrát. Pro klíč však můžeme použít i slovo složené z písmen - potom se písmenům přiřadí čísla podle abecedy.

Když šifrujeme připisujeme každému písmenu z každé části postupně číslo podle šifry a pak písmena zpřeházíme tak, aby se písmena seřadila v každé skupině podle čísel jim přiřazeným od čísla nejnižšího po nejvyšší.

Příklad: Máme zašifrovat slovo zelenina, klíčem 2314:

1) Rozdělíme zprávu do skupin podle délky klíče a přiřadíme každému písmenu číslo:

2314 2314

ZELE NINA

2) Zpřeházíme písmena tak, aby písmena s nejnižším číslem stála na začátku a s nejvyšším číslem na konci každé části:

LZEENNIA

Jak dešifrovat

Pokud chceme tuto šifru dešifrovat, musíme znát číselný klíč. Nad písmena přijmuté zprávy si napíšeme čísla od 1 do čísla stejně velkého, jako kolik znaků je dlouhé heslo. Při dešifrování pak píšeme písmena za sebou, tak aby čísla písmenům přiřazená měla stejná čísla jako je klíč. Takto by nám měla vzniknout dešifrovaná zpráva.

Doporučuje se používat šifru, která má délku jako násobek délky hesla.

Příklad: Přijmuli jsme šifrovanou zprávu LZEENNIA a víme, že číselný klíč je 2314.

1) Očíslujeme písmena postupně od 1 do 4, tak že číslujeme stále dokola, až k poslednímu písmenu:

12341234

LZEENNIA

2) Následně písmena řadíme, tak abychom získali v každé skupině čísla seřazená podle klíče:

23142314

ZELENINA

 

Slovní klíč

Příklad:

klíč: prvni

 

cerstvazelenina

...

tlasencveeanrzi

Jak šifrovat

Připravíme si tabulku, do které budeme psát zprávu. Tato tabulka má tolik sloupců, kolik má klíč písmen. Do záhlaví napíšeme klíč. Tabulka má tolik řádků aby se do ní vlezla celá zpráva. Pokud máme tabulku připravenou, pak do ní po řádcích zapíšeme zprávu bez mezer. Jednotlivé sloupce pak upořádáme podle abecedy. Pokud má slovo více stejných písmen, pak přednost má ten sloupec, který náleží písmenu nejbližšímu k začátku.

Aby to pak nebylo jednoduché, tak do výsledné šifry nezapíšeme zpátky šifru po řádcích (pak by vzniklo totéž, co při šifrování podle číselného klíče), ale po sloupcích.

Příklad: Šifrujeme zprávu cerstva zelenina, klíč je slovo "prvni".

1) Připravíme si tabulku a do ní zapíšeme zprávu po řádcích:

P R V N I

- - - - -

C E R S T

V A Z E L

E N I N A

2) Uspořádáme sloupce podle jeho záhlaví podle abecedy:

I N P R V

- - - - -

T S C E R

L E V A Z

A N E N I

3) Jako šifrovanou zprávu zapíšeme obsah tabulky po sloupcích:

TLASENCVEEANRZI

Jak dešifrovat

Jestliže chceme dešifrovat, měli bycho znát domluvený klíč. Nejprve si připravíme tabulku o tolika sloupcích, kolik písmen má šifra. Do prvního řádku zapíšeme písmena této šifry podle abecedy. Dalším krokem je, že zjistíme kolik písmen má šifra a toto číslo vydělíme počtem písmen šifry. Tolik písmen pak postupně píšeme do sloupců postupně do tabulky. Z písmen v prvním řádku tabulky pak sestavíme heslo a stejně, jak jsme uspořádali první řádek, uspořádáme i celé sloupce - měníme pořadí sloupců ale jejich obsah necháváme nezměněn. Pokud jsme sloupce správně uspořádali, můžeme dešifrovanou zprávu přečíst po řádcích.

Příklad: Přijmuli jsme šifrovanou zprávu TLASENCVEEANRZI a víme, že číselný klíč je "prvni".

1) Připravíme tabulku, ve které v prvním řádku bude klíč zapsaný tak, že jednotlivá písmena budou abecedně uspořádána:

I N P R V

- - - - -

2) Naše zpráva má 15 písmen. 15 dělíme délkou klíče 5. Výsledek je 3 - tolik písmen budeme psát postupně do sloupců z šifrované zprávy:

I N P R V

- - - - -

T S C E R

L E V A Z

A N E N I

3) Uspořádáme sloupce tak, aby nám v prvním řádku vznikl klíč:

P R V N I

- - - - -

C E R S T

V A Z E L

E N I N A

4) Přečteme zprávu po řádcích:

CERSTVA ZELENINA

 

Pavouk

Příklad:

zelenina

...

co;bh;jk;bh;mo;ms;fv;bc;

Jak šifrovat

Základní podmínkou při šifrování je mít náčrtek pavouka, kde jsou napsána písmena, pospojována do trojic. Při šifrování pak najdeme postupně každé písmeno v tomto obrázku. Do výsledné zprávy píšeme vždy sousední dvě písmena z trojice. Protože každé písmeno náleží do dvou trojic, máme na výběr, která další písmena napíšeme. Takto pak můžeme alespoň zmást případného čitatele, protože k každému písmenu pak připadají dvě možnosti zašifrování.

Po každé dvojici písmen ještě následuje nějaký oddělovač. Pokud dešifrování chceme ještě ztížit, pak můžeme psát dvojice ihned za sebou. Tímto se rozhodně ztíží možnost rychlého zjištění typu šifry.

Jak dešifrovat

Jako při šifrování, i tady je nutné mít načrtnutý obrázek pavouka. Při dešifrování postupně čteme dvě písmena určíme trojici, ke které náleží tato písmeno. Dešifrované písmeno je pak to třetí vynechané.

 

Šifrovací jednoduché kříže (zjednodušená verze)

Příklad:


zelenina

 ...

eizlnnea

Jak šifrovat:

Nejprve si text rozdělíme do skupinek po čtyřech písmenech. Tyto písmena pak rozepíšeme po křížích vedle sebe, kde do každého cípu kříže umístíme jedno písmeno. V každém kříži začínáme vlevo a pokračujeme po směru hodinových ručiček. Až takto zapíšeme celou zprávu, pak ji přečteme po řádcích. Do zprávy případně zapisujeme i mezery, které vznikly při nedokončení posledního kříže, jinak by takováto šifra byla jen těžko luštitelná.

Příklad: chceme zašifrovat slovo ZELENINA:

1) Rozvrhneme si písmena po čtyřech:

zele nina

2) Představíme si kříže a jejich čtyři cípy, kam budeme umisťovat písmena:

  *       *

*   *   *   *

  *       *

3) Do každého cípu pak zapíšeme jedno písmeno. Začínáme zleva a postupujeme po směru hodinových ručiček. Obecný postup je podle čísel v následujícím schématu:

  2       6 

1   3   5   7

  4       8

4) Podle výše uvedených pravidel zapíšeme do křížů opravdovou zprávu:

  E       I 

Z   L   N   N

  E       A

5) Výsledek přečteme po řádcích, takže v našem případě vyjde:

EIZLNNEA

Jak dešifrovat:

Zřejmě nejjednodušší způsob je takovýto: nejdříve zjistíme počet písmen a vydělíme ho číslem 4. Tím jsme přišli na počet křížů, takže si rozvrhneme pro ně místo. Celou první čtvrtinu napíšeme jako kdyby vždy jen do vrchního cípu každého kříže. Další polovinu textu zapíšeme vždy střídavě do levé a pravé části každého kříže postupně. Zbylou čtvrtinu textu zapíšeme do dolní části křížů.

Ukažme si to na příkladu. Dostali jsme zašifrovanou zprávu EIZLNNEA:

1) Šifrovaná zpráva má 8 písmen, takže na zašifrování byly potřeba dva kříže. Vytvoříme si dostatek místa pro tyto kříže:

  *       *

*   *   *   *

  *       *

2) Do horních cípů zapíšeme první dvě písmena (E,I):

  E       I

*   *   *   *

  *       *

3) Následující polovinu textu (4 písmena) použijeme vždy pro levý a pravý cíp (Z,L,N,N):

  E       I

Z   L   N   N

  *       *

4) Zbylou čtvrtinu textu (2 písmena - E,A) doplníme postupně do poslední části křížů:

  E       I

Z   L   N   N

  E       A

5) Teď nám vyšlo stejné schéma, jaké bylo zřejmě použito při šifrování, takže nám už nic nebrání, abychom si přečetli. Čteme kříž po kříži, v každém kříži začínáme v levém cípu a pokračujeme po směru hodinových ručiček. V našem případě tedy vyjde jako dešifrovaný text ZELENINA.

 

 

Posun písmen

Příklad:

zelenina

 ...

afmfojob

Jak šifrovat:

Základem je napsaná abeceda bez háčků a čárek bez Ch. Při zašifrovávání pak vyhledáme každé písmeno v abecedě a do šifry zapisujeme toto písmeno vždy posunuté v abecedě o několik znaků.

Jak dešifrovat:

Při dešifrování posunujeme každé písmeno v abecedě o několik znaků nazpátek. Tento postup však použijeme přímo tehdy pokud již daný posun známe.

V případě, že jsme takovouto šifru dostali jenom tak jak je bez doplňujících informací, musíme se pokusit dešifrovat šifru bez toho, abychom znali posun. Takový postup je však velmi pracný a časově náročný.

První možností je pokusit se o tzv. "útok na šifru" - tedy pokusit se posunout písmena o všechny možné posuny. Tento postup je však velmi pracný. Pokud máme delší zprávu, další možností je spočítat četnost jednotlivých písmen a porovnat ji se známou četností písmen v tom daném jazyce. Tímto by se měl postup velmi urychlit.

 

Posun písmen (postupně)

Příklad:

zelenina

 ...

zfnhrnth

Jak šifrovat

Při šifrování máme očíslovanou abecedu. Každé písmeno postupně posunujeme v abecedě tak, že první písmeno necháváme nezměněno, druhé posuneme o jednu pozici v abecedě dále, další písmeno o dvě pozice, další o tři atd. Pokud se při posunu dostaneme za písmeno Z pokračujeme v počítání zase od začátku abecedy.

Tato šifra má dvě varianty. Jedna varianta je posouvat písmena dopředu druhá dozadu.

Jak dešifrovat

Při dešifrování posunujeme každé písmeno postupně zase opačným směrem, než při šifrování. Pokud při posunu dojdeme k písmenu A odečítáme od konce abecedy od písmene Z.

 

 

 

Posun písmen (podle heslo)

Příklad:

heslo: heslo

 

zelenina

 ...

gidpbprs

Jak šifrovat

Při šifrování posunujeme každé písmeno podle stále se opakujícího se klíče. Pro šifrování je vhodné představit abecedu jako řadu čísel, kde písmenu A odpovídá číslo 0 a číslu 25 písmeno Z. Potom platí, že A + A = A (protože 0 + 0 = 0), A + B = B, B + B = C.

Pokud šifrujeme, pak postupně posunujeme každé písmeno zprávy o určené písmeno hesla. První písmeno zprávy posunujeme podle prvního písmena hesla. Druhé podle druhého, atd. Pokud má heslo více písmen, než zpráva, což je častý případ, pak znovu použijeme písmena hesla od začátku.

Jak dešifrovat

Pokud chceme takovouto šifru, dešifrovat měli bychom znát domluvené heslo. V případě, že jej neznáme, pak sice existují způsoby, jak přibližně přijít na heslo, ale takového postupy jsou časově velmi náročné.

Pokud dešifrujeme, používáme místo přičítání písmen jejich odčítání.

Vigénerova tabulka:

Tuto tabulku objevil Blaise Vigénere a šifroval její pomocí tajné vzkazy krále Jindřich III. Určete si klíčové slovo, které budete znát jenom vy a adresát. Toto slovo představuje vlastně abecedu a musíte ho opakovat tolikrát, jak je to nutné. K dešifrování použijte čtverečkový papír 26 x 26 čtverečků.

Klíčové slovo: Vybereme si za klíčové slovo jméno DATEL, která vám slouží jako abeceda.

Vzkaz, který chcete šifrovat: ROZKAZ OPUSTIT TÁBOR. Nejdříve vzkaz přepište pomocí písmen klíčového slova. Opakujte jedno písmeno po druhém stále ve stejném pořadí a respektujte počet písmen ve vzkazu, který šifrujete.

Šifrujeme vzkaz: K zašifrování vzkazu použijte následující metodu. V první řádce tabulky zapíchněte tužku na písmeno D (na první písmeno klíčového slova DATEL). Potom pomalu sestupuj v kolonce až narazíte na první písmeno, které chcete zakódovat - R. Tužkou pak postupujte po lince doleva a poznamenejte si písmeno v první kolonce - O. Postupujte stejně u dalšího písmena O. V první řádce najděte druhé písmeno klíčového slova A, sestupujte opět dolů, až narazíte na druhé písmeno šifry - O. Stejně postupujete u dalších písmen.

Pokud jste postupovali dobře, měli byste dostat:

heslo:  DATELD ATELDAT ELDAT

text:   ROZKAZ OPUSTIT TABOR

šifra:  OOGGPW OWQHQIA PPYOY

 

Autoklíč

Příklad:

zelenina

...

zdpprvvn

Jak šifrovat:

Napíšeme pod sebe dvakrát šifrovaný text, jednou však posunutý o jedno písmeno. Do tohoto začátku pak napíšeme první smluvené písmeno. Tyto dva texty pak sčítáme podle Vigenerovy tabulky, kde abecedu si představíme jako čísla od 0 do 25 (A-Z). Platí tedy, že A + A = A, A + B = B, B + B = C. Při šifrování se mezery nešifrují.

Jak dešifrovat:

Přijít na tuto šifru je trochu obtížnější. Pokud ji chceme dešifrovat musíme znát dohodnuté první písmeno. Pokud máme podezření, že se jedná o tento typ šifry a přitom neznáme dohodnuté písmeno, pak musíme vyzkoušet všechny možné klíče. Toto první písmeno zapíšeme pod první písmeno zašifrovaného textu. Podobně jako při šifrování musíme na písmena abecedy pohlížet jako na číslovaná od 0 do 25. Pod tato dvě písmena napíšeme písmeno takového čísla, jaké musíme přičíst k druhému aby vzniklo písmeno první. Pokud je první písmeno v abecedě dále než písmeno pod ním, pak k prvnímu písmenu připočítáme číslo 26. Písmeno, které nám vyšlo pak napíšeme pod druhé písmeno šifry a znovu spočítáme rozdíl. Tak postupujeme až do konce šifrovaného textu.

Příklad: Máme šifru zdpprvvn a dohodnuté písmeno je písmeno A. Pod tuto šifru si tedy napíšeme písmeno A. Písmeno A má číslo 0 a písmeno Z číslo 25. Rozdíl je tedy 25, což odpovídá písmenu Z. Máme první vyluštěné písmeno. Toto písmeno napíšeme pod druhé písmeno zašifrovaného textu - D, které má číslo 3. Z má číslo 25. Protože je písmeno Z dále v abecedě než D, pak musíme k číslu 3 přičíst hodnotu 26 - tj. číslo 29. Rozdíl čísel 25 a 29 je číslo 4. Číslo 4 odpovídá písmenu E. Právě jsme získali druhé písmeno zprávy. Pokračujeme dále a písmeno E zapíšeme do druhého řádku na třetí pozici, spočítáme rozdíl. Takto postupujeme až do konce šifry. Výsledkem by mělo být slovo zelenina.

Při šifrování i dešifrování si musíme dávat zvlášť pozor, protože jediná chyba může celý text úplně rozhodit. Zbytek šifry by tak byl úplně ztracen.

 

 

Částečná záměna

Příklad:

heslo: aeiouykrmn

 

zelenina je zdrava

...

z1l19290 j1 zd70v0

Jak šifrovat

Při šifrování jednoduše nahrazujeme některá písmena předem určenými čísly. Nevýhodou této šifry je, že takovýchto nahrazovaných písmen může být pouze 10.

Jak dešifrovat

Dešifrování je vcelku jednoduché, jednoduše nahradíme každou číslici předem dohodnutým písmenem. Pokud nemáme dešifrovací klíč, není problém šifru dešifrovat, protože při čtení se lze celkem jednoduše dobrat k dané substituci.

 

Posun abecedy s pomocným slovem

Příklad:

heslo: sifrovany

 

zelenina je zdrava

 ...

zodogygs bo zrlsts

Jak šifrovat

Při šifrování je vhodné nejprve si napsat normální abecedu. Pod začátek této abecedy se napíše heslo. Zbytek řádku se doplní podle abecedního pořádku písmeny, která nejsou obsažena v šifře. Text se pak převádí tak, že se vyhledá každé písmeno v horní abecedě a do zprávy se napíše to, které je pod ním.

Postup tedy vypadá takto:

1) Napíšeme abecedu a pod první písmeno zapíšeme heslo. Předpokládejme, že šifrujeme pomocí hesla SIFROVANY.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

SIFROVANY

2) Doplníme druhý řádek o písmena v abecedě, která se nevyskytují v šifře

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

SIFROVANYBCDEGHJKLMPQTUWXZ

3) Při šifrování nalezneme šifrované písmeno v prvním řádku a do výsledné šifry napíšeme písmeno pod ním. Například z písmene J se stane B. Neplatí to však obráceně!

Jak dešifrovat

Pro přečtení šifrované zprávy jsou znovu potřeba abeceda a šifrový řádek jako při šifrování. Nejprve si vytvoříme šifrovací abecedu jak je popsáno při šifrování. Každé dešifrované písmeno pak, nelezneme v druhém řádku. Jako dešifrované písmeno pak vystupuje to písmeno, které stojí nad ním. Takto postupně dešifrujeme celou zprávu.

 

 

Obrácená abeceda

Příklad:

zelenina

 ...

avovmrmz

Jak šifrovat

Pokud šifrujeme text touto šifrou, je vhodné si napsat dvě abecedy pod sebe. Jednu normálně a druhou pozadu. Při šifrování pak pouze píšeme to písmeno, které se nachází pod tímto písmenem. Z písmene se A se pak stává Z, z písmene B je Y, z C je X.

Jak dešifrovat

Kvůli povaze šifrování, je dešifrování úplně stejnou činností jako dešifrování.

 

Zvýraznění velkých písmen

Příklad:

zelenina

...

analyZa tEz huLka kapEsNI skvrNe tekAt

Jak šifrovat

Pokud šifrujeme, pak píšeme náhodná slova, která obsahují námi potřebná písmena. Tato písmena pak zvýrazníme tím, že je napíšeme jako velká. Přitom platí, že jedno slovo může mít zvýrazněno i více písmen.

Jak dešifrovat

Při dešifrování čteme pouze písmena, která jsou nějakým způsobem zvýrazněná, v našem případě funguje jako takovéto zvýraznění velká písmena.

 

 

Čtení n-tého písmene

Příklad:

zelenina

...

zabit Erika labuti ero nacpat Irsko nabity amen

Jak šifrovat

Pokud šifrujeme připadá na každé písmeno šifry jedno slovo zprávy. Pokud šifrujeme podle prvního písmeno, napíšeme slovo, které začíná na to dané písmeno. Pokud šifrujeme podle druhého písmene píšeme do zprávy vždy slova, která obsahují šifrované písmeno na druhém místě.

Jak dešifrovat

Pokud čteme zprávu stačí číst vždy pouze jedno určité písmeno z každého slova.

 

 

Některá písmena velká

Jak šifrovat a dešifrovat

Protože takováto šifra vlastně nic nešifruje není ji možné ani dešifrovat. Takováto úprava textu složí k tomu, abychom (alespoň na první pohled) zmátli případného člověka, který zprávu dešifruje.

Příklad:

zelenina je zdrava

...

zelEnIna je ZdrAva

 

 

Morseova abeceda

 

 

Znaky Morseovy abecedy

Písmena Morseovy abecedy:

Čísla:

Jiné (české znaky):

Nestandardní (německé znaky) - Tyto znaky jsou velmi málo známé a ještě méně často používané. Jejich použítí není doporučeno:

 

 

 

 

Klíč na luštění Morseovy abecedy:

Dobrá pomůcka vhodná zvláště pro začátečníky. Při luštění se postupuje z hora dolů. Bílé políčko znamená čárku, tmavé tečku.

 

Příklad:

zelenina je zdrava
...
--.././.-.././-./../-./.-//.---/.//--../-../.-./.-/...-/.-///

Jak šifrovat

Poněvadž je použijí Morseovy abecedy opravdu rozsáhlé, není v mých silách zde popsat všechny možnosti šifrování a použití.

Nejjednodušší způsob šifrování je převod do podoby na papíře jako znaky tečka, čárka, lomítko.

Použití je opravdu velké množství, například pro přenos můžeme použít pískání, světlo baterky, různé zakrývání svíček, signalizaci praporky... Můžeme na papír nakreslit malé a velké stromečky, prostě co nás napadne.

Jak dešifrovat

Dešifrujeme podle přijímaných znaků. Každé písmeno, číslici nebo jiný znak tvoří skupina teček a čárek (dlouhých a krátkých signálů). Odděleny jsou lomítkem (nebo delší časovou mezerou).

Celou abecedu bychom se měli naučit nazpaměť, protože nikdy nevíme, co se může přihodit. Když už ani to ne, tak bychom si měli alespoň zapamatovat volání o pomoc - SOS - tři tečky, tři čárky a tři tečky (.../---/...).

 

 

Převrácené znaky

Příklad:

text: zelenina je zdrava

morse: --.././.-.././-./../-./.-//.---/.//--../-../.-./.-/...-/.-///

šifra: ..--/-/-.--/-/.-/--/.-/-.//-.../-//..--/.--/-.-/-./---./-.///

Jak šifrovat

Při šifrovaní postupujeme stejně jako při šifrování normální Morseovy abecedy, ale při zápise vyměníme tečku a čárku.

Jak dešifrovat

Pokud chce někdo udělat normální Morseovu abecedu trochu těžší, sáhne k této variantě zápisu Morseovy abecedy - přehození tečky za čárku a opačně. Šifrování je ale celkem jednoduché. Při čtení si jednoduše představíme, že místo tečky čteme čárku a místo čárky zase tečku.

 

 

 

Morseova abeceda pozpátku

Příklad:

text: zelenina je zdrava

morse: --.././.-.././-./../-./.-//.---/.//--../-../.-./.-/...-/.-///

šifra: ..--/./..-././.-/../.-/-.//---././/..--/..-/.-./-./-.../-.///

Jak šifrovat

Při šifrování si nejdříve představíme, jak by vypadala normální zpráva napsaná v Morseově abecedě. Při psaní pak jednotlivá písmena píšeme tak, že jejich grafické znázornění v Morseově abecedě otočíme odzadu dopředu.

Jak dešifrovat

Pokud jsme dostali na dešifrování nějakou zprávu, která vypadá jako psaná v Morseově abecedě, ale její smysl nám nějak nevychází, můžeme se pokusit ji dešifrovat podle této šifry. Každou skupinu teček a čárek, která má vyjadřovat jedno písmeno, si představíme pozadu a pokusíme se ji dešifrovat.

 

 

Morseova abeceda - změna znaků

Příklad:

text: zelenina je zdrava

morse: --.././.-.././-./../-./.-//.---/.//--../-../.-./.-/...-/.-///

šifra: ckuu u adiy e cy io pa oq  ixtk y  qkee foi ogo yl iuow yc  

Dalšími možnostmi zobrazení:

1) sudé a liché číslice

2) číslice 0-4, a číslice 5-9

3) souhlásky a samohlásky

4) malá a velká písmena

 

 

Převod na čísla

Příklad:

text: zelenina je zdrava

morse: --.././.-.././-./../-./.-//.---/.//--../-../.-./.-/...-/.-///

šifra: 1740 - 4 : 8344 - 0 x 10 x 26 + 14 : 23 : 0795 x 6 x 9926 x 542 x 232 + 01 - 8643 - 69 =

Jak šifrovat

Zprávu si nejprve převedeme do Morseovy abecedy a pak místo jednotlivých znaků (teček a čárek) píšeme sudé nebo liché číslice. Jednotlivá písmena vyjádřená v Morseově abecedě pak oddělujeme takovým způsobem, že celý zápis vypadá jako nějaký strašně složitý početní příklad.

Jak dešifrovat

Pokud jsme dostali šifrovanou zprávu vypadající jako těžký početní příklad, pokusíme se jej dešifrovat podle pravidel této šifry. Místo sudých nebo lichých číslic píšeme tečky a čárky. Operátory početních operací bereme jako oddělovače písmen.

 

 

 

Tabulky

 

Tabulka

Příklad:

cerstvazeleninajemocdobraJak šifrovat

Šifrování je celkem jednoduché. Asi nejtěžší je správně rozvrhnout tabulku a vymyslet text, který akorát vyjde do takovéto tabulky. Pak už šifrujeme tak, že na text píšeme podle určených pravidel. Například postupně do každého sloupce.

Jak dešifrovat

Pokud dostaneme šifru, kde jsou písmena umístěna do pravidelného čtverce nebo obdélníku, potom máme podezření, že se jedná právě o tento typ šifry. Pak musíme přijít na to jakým klíčem byla takováto písmena uspořádána. Toto lze naštěstí jednoduše odpozorovat z významu textu.

 

 

 

Šifrovací mřížka

Příklad:

cerstvazeleninajehodnezdravaachutna!

 

šifra:

 

 

mřížka:

 

Jak šifrovat

Naprosto nutným příslušenstvím při šifrování je tzv. šifrovací mřížka. Kterou můžeme někde sehnat nebo si ji podle určitých pravidel vytvořit sami. Je jasné, že šifrovací mřížkou lze šifrovat maximálně zprávu o tolika znacích, kolik má šifrovací mřížka všech čtverců (nebo jinak: počet otvorů násoben číslem 4).

Při vytváření vlastní šifrovací mřížky bychom měli mít na paměti, že šifrovací mřížka musí být čtverec, který je rozdělen čtverečků. Na každé straně do stejného počtu. Tento počet musí být dělitelný dvěma. Musíme si také dát pozor na to, a by všechny strany byly opravdu stejné, protože potom nebudeme moci hlavně u větších mřížek zprávu správně šifrovat a některé buňky by se nám pak mohly překrývat.

Při vytváření otvorů je pak dobré si uvědomit, kam se který otvor při otočení přesune. Každý otvor je umístěn tak, aby se žádný jiný otvor nemohl při kterémkoliv otočení překrýt s jiným. Celkem v každé mřížce vytvoříme tolik otvorů, jaký je celkem čtverců dělený 4.

Uvedu příklad: Máme mřížku 6 x 6 znaků, což odpovídá 36 znakům. Proto v tomto čtverci vytvoříme celkem 9 různých otvorů.

Při šifrování pak umístíme mřížku do základní polohy a vepisujeme do otvorů postupně po řádcích zleva doprava seshora dolů písmena šifrované zprávy. Pokud vyčerpáme všechny otvory, otočíme mřížku o 90° v dohodnutém směru a vepíšeme další část zprávy. Celkem takto vystřídáme 4 polohy šifrovací tabulky.

 

 

Jak dešifrovat

Na to abychom dokázali dešifrovat tuto šifru potřebujeme bezpodmínečně šifrovací tabulku. Bez této tabulky by bylo řešení značně obtížné ne-li nemožné. Začneme tím, že přiložíme šifrovací mřížku na zašifrovaný text a přečteme po řádcích písmena, která nebyla zakryta šifrovací mřížkou. Při dojití na konec otočíme šifrovací mřížku o 90° a přečteme další část textu, takto pokračujeme do té doby, než se šifrovací mřížka otočí do počáteční polohy.

 

 

Grafické šifry

 

Rozházená písmena

Příklad:

zelenina

Jak šifrovat

Při šifrování jednoduše zapíšeme zpřeházíme písmenka po papíře a spojíme je tak, abychom při postupu po čarách přečetli celou šifru. Aby se lépe hledalo první písmeno, tak se jej pokusíme nějakým způsobem odlišit od ostatních například zakroužkováním.

Jak dešifrovat

Při dešifrování jednoduše nalezneme první písmeno, které je většinou nějakým způsobem odlišeno od ostatních. Postupem po čarách od písmene k písmenu přečteme postupně celou zprávu.

 

Braillovo písmo pro nevidomé

Toto písmo pro nevidomé sestavil v první polovině 19. století Francouz Louis Braille. Čte se hmatem znaky pro jednotlivá písmena, číslice a interpunkční znaménka jsou tvořeny kombinací šesti základních bodů, které plasticky vystupují z tuhého papíru. V jednotlivých zemích bylo toto písmo doplněno novými znaky pro další písmena.

Příklad:   

zelenina

 

 

Velký polský kříž

Šifrujeme podle následující tabulky. Místo písmene, které šifrujeme nakreslíme čáry, které jsou okolo trojice písmen. Aby se jedno písmeno odlišilo od ostatních z trojice napíšeme tečku doprostřed, buď více nalevo, napravo nebo do středu.

Příklad:

zelenina

 

 

Malý kříž

Šifrujeme podle následující tabulky. Místo písmene, které šifrujeme nakreslíme čáry, které jsou okolo písmen. Aby se jedno písmeno odlišilo od ostatních z dvojice napíšeme tečku doprostřed.

Příklad:

zelenina

 

 

 

Jiný kříž

Šifrujeme podle následující tabulky. Místo písmene, které šifrujeme nakreslíme čáry, které jsou okolo písmen. Aby se jedno písmeno odlišilo od ostatních z dvojice napíšeme do tabulky tečku na odpovídající místo.

Příklad:

zelenina

 

 

Hebrejština

Šifrujeme podle následující tabulky. Místo písmene, které šifrujeme nakreslíme čáry, které jsou okolo trojice písmen. Do každého obrysu se ještě vepíše žádná, jedna nebo dvě tečky podle toho, kolik teček je u té které tabulky.

Příklad:

zelenina

 

 

Semafor

Semaforová abeceda se používá při předávání zpráv na větší vzdálenosti. Pokud chceme zvýšit viditelnost našeho vysílání můžeme použít praporků.

Příklad:

zelenina

 

 

Prstová abeceda (jednoruční)

Tato abeceda pochází ze Španělska, kde ji nacházíme ve spisech z r. 1535 a 1575 jako tajnou mluvu. "Tímto způsobem měla být znázorněna písmena latinské abecedy polohou prstů." Pak ji použil jako první Španěl Bonet k výuce neslyšících. V r. 1837 použil S. G. Howe, ředitel Parkinsova ústavu v Bostonu této ruční abecedy u své první hluchoslepé žačky Laury Bridgmanové. V r. 1878 byl tento komunikační systém zaveden v americkém systému vyučování neslyšících.

U postiženého s úplnou ztrátou zraku se hláskuje v jeho ruce, tu může hluchoslepý vnímat hmatem, a má-li zbytky zraku, hláskuje se ve výši a v blízkosti jeho očí.

Příklad:

zelenina

Prstová abeceda (dvouruční)

Tuto prstovou abecedu mohou používat neslyšící.

Příklad:

zelenina

 

 

 

Sympatetické inkousty

To jsou inkousty, které lze číst pouze po použití nějakých chemikálií, případně, které lze vyvolat působením tepla. Ke psaní používáme čistý papír, který dobře saje a čisté pero nebo štěteček. Samozřejmě, že čistý papír v obálce by byl velmi nápadný. Proto sestavíme obyčejný dopis a pak mezi řádky, na nepopsaný konec a na druhou stranu můžeme psát tajnou zprávu.

Inkousty, které vyvoláváme teplem

mléko

kostka cukru rozpuštěná v lžíci vody

šťáva z cibule, citronu nebo třešní

ocet

roztok jedlé sody

8 g chloridu nikelnatého a 2 g chloridu kobaltnatého se rozpustí v 90 ml vody. Zahřáním písmo zezelená a po ochlazení opět zmizí.

20 %-ní roztok chloridu měďnatého ve vodě. Nápis zahřáním zežloutne a po ochlazení zmizí.

1 g chloridu kobaltnatého a 2 g glycerinu se rozpustí v 90 ml vody. Písmo zahřáním zmodrá.

1 g kyseliny sírové a 2 g cukru se rozpustí ve 100 ml vody. Písmo zahřáním zčerná. !! kyselinu nutno lít do vody a ne opačně !!

Inkousty, které vyvoláváme chemicky

Černé písmo

1 g síranu železnatého se rozpustí v 25 ml vody. Písmo zčerná potřením roztokem taninu nebo kyseliny galové ve vodě.

1 g octanu olovnatého se rozpustí v 25 ml vody. Písmo se vyvolá sírovodíkem nebo sírovodíkovou vodou.

3 g octanu olovnatého se rozpustí ve 100 ml vody. Písmo se vyvolá potíráním roztokem sirníku draselného.

5 g dusičnanu nebo octanu olovnatého se rozpustí ve 100 ml vody. Písmo vyvoláme roztokem 10 g sirníku sodného ve 100 ml vody.

Modré písmo

1 g ferokianidu draselného se rozpustí v 25 ml vody. Písmo vyvoláme roztokem chloridu železitého.

1 g chloridu kobaltnatého se rozpustí v 25 ml vody. Písmo vyvoláme roztokem chloridu železitého ve vodě.

10 - 15 g bramborového škrobu ve 100 ml vody. Vyvoláme roztokem jódu.

Červené písmo

1 g fenoftaleinu se rozpustí v 25 ml lihu. Vyvoláváme roztokem uhličnanu sodného nebo draselného ( soda, potaš )

5 g chloridu železitého se rozpustí v 25 ml vody. Vyvolá se slabým okyseleným roztokem rhodanidu draselného.

 

 

Hlaskovací abeceda

Při spojeních potřebujeme občas zdůraznit některé důležité údaje. Tato důležitá slova rozložíme na jednotlivá písmena a ta vyslovíme, jako první slabiku obecně známých pojmů. Hláskovacích tabulek je velké množství. Téměř každá země používá vlastních hláskovacích tabulek. V mezinárodním styku se používá tzv. mezinárodní hláskovací abeceda, která je známá po celém světě.

 

 

Zpět k přehledu