Přehled odborných zkoušek skautů a skautek

Název odborky :

Odborka obsahuje tyto odbornosti :

 

TÁBORNÍK (T)

Táborové stavby (TS)

Vaření na táboře (TV)

Putovní a zimní táboření (TP)

 

HOSPODÁŘ (R)

Pokladník (RP)

Hospodaření (RH)

Správce majetku (RS)

 

 

ZÁLESÁK (Z)

Dřevorubectví (ZD)

Stopařství (ZS)

Uzlování (ZU)

Lasování (ZL)

Lesnictví (ZM)

Lukostřelba (ZC)

 

POUTNÍK (P)

Topografie (PT)

Meteorologie (PM)

Putování (PP)

 

ZNALEC ŽIVÉ PŘÍRODY (F)

Botanika (FB)

Zoologie (FZ)

Pěstitelství (FP)

Chovatelství (FC)

 

ZNALEC NEŽIVÉ PŘÍRODY (G)

Speleologie (GS)

Astronomie (GA)

Geologie (GG)

 

EKOLOG (E)

Příroda okolo vody (EV)

Příroda v horách (EH)

Lesy (EL)

 

 

SLUŽBA BLIŽNÍM (C)

Péče o dítě a domácnost (CP)

Společenské chování (CS)

Průvodcovská služba (CT)

Záchrana (CZ)

Zdravověda (CM)

Diakonie (milosrdná služba) (CD)

 

 

KUTIL (K)

Pletení a háčkování (KP)

Šití a vyšívání (KS)

Práce z kůže (KK)

Práce z dřeva (KD)

Modelářství (KM)

Oprava lodí (KL)

 

UMĚLEC (U)

Výtvarné práce (UV)

Keramika (UK)

Foto,film,video (UF)

 

DIVADELNÍK (D)

Herectví (DH)

Loutkářství (DL)

Režie (DR)

 

LITERÁT (L)

Literatura (LL)

Kronika (LK)

Novinář (LN)

Znalost bible (LZ)

 

MUZIKANT (M)

Hudba (MH)

Zpěv (MZ)

Rytmika a tanec (MR)

Církevní hudba a zpěv (MC)

 

 

 

SPORTOVEC (A)

Atletika (AA)

Kolektivní sporty (AK)

Lyžování (AL)

Cyklistika (AC)

Horolezectví (AH)

Speleoalpinismus (AS)

Sportovní střelba (AP)

 

VODNÍ SPORTOVEC (W)

Plavání (WP)

Potápění (WA)

Pramice (WE)

Vodácké sporty (WV)

 

TECHNIK (X)

Počítače (XP)

Radiové spojení (XR)

Elektronika (XE)

 

HISTORIK (H)

Historie (HH)

Dějiny skautingu (HS)

Národopis (HN)

Sběratelství (HA)

Historie vodních skautů (HV)

Církevní historie (HC)

 

DUCHOVNÍ ŽIVOT (N)

Hledání Pravdy (NH)

Misie (NM)

Křesťanská tradice a bohoslužby (NK)

 

VODÁK (V)

Kanoe (VK)

Kajak (VJ)

Raft (VR)

 

LODNÍK (J)

Plachetnice (JP)

Windsurfing (JW)

Motorový člun (JM)

 

Zvláštní odborky

ŠKOLNÍ PROSPĚCH

I stupeň

II stupeň

SKAUTSKÉ PŘÁTELSTVÍ

I stupeň

II stupeň

PANDA

Zelený stupeň

Modrý stupeň

TŘI ORLÍ PERA

( Táborová zkouška )

BOBR

Mladý  Bobr – I. stupeň

Bobr – II. Stupeň

LVÍ SKAUT

I stupeň

II stupeň

() – V závorce je uveden kód odborky a odbornosti.

 

Přiznávání odborek a odborností:

Vůdce oddílu smí potvrdit získání a právo nosit příslušné označení u I. stupně odborností a odborek. U odborek Panda, Skautské přátelství a Školní prospěch může přiznat i II. Stupeň (tyto odborky III. Stupeň nemají).U ostatních odborek potvrzuje II. a III. stupeň odborky činovník s odpovídající kvalifikací, případně odborník neskaut. Vůdce oddílu přiznává právo nosit odznak Tři orlí pera. Odborku Bobr uděluje Hlavní kapitanát vodních skautů (oba stupně), odborku Lví skaut I. stupně uděluje zpravodajka pro skautky a zpravodaj pro skauty Ústřední rady Junáka, odborku Lví skaut II. stupně uděluje náčelní dívčího kmene a náčelník chlapeckého kmene Junáka.

 

Základní pojmy:

Odborné zkoušky skautů a skautek – (zkoušky) Je to souhrnný název pro celý systém odborek a odborností.

Odbornost – Jeden druh lidské činnosti – v našem systému součást (matematik by řekl podmnožina) odborky. Odbornost má svůj název, stupně a podmínky plnění. Většina z nich má i vlastní odznak. Jejich názvem je vždy podstatné jméno vyjadřující činnost (táboření, jachting, hudba atd.).

Odborka – Souhrn několika odborností, které si jsou blízké (např. pod odborkou Muzikant patří odbornost Hudba, Zpěv, Rytmika a tanec a Církevní hudba a zpěv). Její podmínky jsou složeny rovnoměrně z podmínek odborností, které do ní patří. Názvem jsou podstatná jména označující nositele činnosti (táborník, plavec, umělec, muzikant atd.).

Odznak, nášivka – Každá odborka a většina odborností má svůj znak, který se nosí na pravém rukávu skautské košile pod odznakem mezinárodního hnutí. Pro jednotlivé stupně odborek platí následující barevné rozlišení:

I.   stupeňbělošedý lem

II.  stupeňžlutý lem

III. stupeňčervený lem pro pozemní skauty a tmavěmodrý (v barvě košile) lem pro vodní skauty.

Nášivky odborností jsou v jednom provedení – s jedním lemem.

Každá odborka i odbornost má svůj vlastní kód. Odborky jedno písmenkový, odbornosti dvou písmenkový kód. (v přehledu jsou uvedeny v závorkách). Vyjimku tvoří tzv. zvláštní odborky, které kód nemají a neobsahují ani odbornosti.

 

Zpět k přehledu