Historie II. Oddílu Dakota

Rok 1945

Druhý oddíl junáka byl založen 17.7.1945 s oddílovým vůdcem Zdeňkem Petrů na ustavující schůzce ve Žďáře. Nováčků bylo hodně, ale o rádce a vedoucí byla nouze. Nadšení však překonalo všechny nedorozumění a překážky.V červenci 1945 jsou oddílovky téměř každý týden. Z počátku jsou 3 družiny a to : Ostříži s rádcem Hůlkem, Vlci s rádcem Zdeňkem Hanušem a Kamzíci s rádcem Regnerem. Při zahajovací schůzce čítal oddíl 33 členů.

Družiny soutěží mezi sebou. V srpnu odjíždějí bratři vedoucí a starší junáci na žňovou brigádu do Českých Velenic. Koncem srpna uspořádal oddíl 1.výlet do lesa Lán, který se zdařil. V září a v říjnu oddíl pokojně pracuje a koná výpravy. Jeví se zde však velký nedostatek klubovny. Konečně se podařila sehnat klubovna v Jiráskově ulici v bývalém hostinci. V prosinci ( 9.12.1945 v Lidovém domě ) se oddíl zúčastnil střediskové mikulášské schůzky, kde bratři dělali Mikuláše.Přes zimu oddíl vyvíjel plnou činnost při schůzkách v klubovně.


Rok 1946

S jarem začali výlety do přírody spojené se značkováním, signalisováním atd. V dubnu oddíl podnikl výlet na Švédský vrch, kde si užil příjemný den. Dále byli podniknuty výpravy na Maternici a do Ratibořic. 8-10.6.1946 se oddíl zúčastnil s našim střediskem oblastního sjezdu v Josefově. Tohoto sjezdu se zúčastnilo přes 1400 skautů. Záštitu nad tímto sjezdem převzal armádní generál Ludvík Svoboda.

U příležitosti výročí bitvy u Zborova, tedy v sobotu 29.6.1946 dostalo středisko vlajku od pobočky I. Národního odboje. Na tuto vlajku byli připnuty stuhy od MNV, hasičů a SB. Předání vlajky se uskutečnilo v Jakubské ulici za nastoupení střediska a okolních bratrů skautů. Krom našich bratrů zde byli legionáři, hasiči a jiné složky. Po nástupu střediska provedl přítomný generál Kratochvíl přehlídku. Předseda Československé Obce Legionářské p. Žáček zahájil slavnost a předal slovo generálu Kratochvílovi. Ten přečetl Zborovský armádní rozkaz a promluvil o významu Zborovské bitvy. Poté se ujal slova starosta města p. Doubek a na konec předal p. Žáček přítomným junákům vlajku. Po předání vlajky připnuly stuhy p. Doubek za MNV, p. Čeřovský za SB a p. Lokvenc za sbor dobrovolných hasičů. Po převzetí vlajky střediskový velitel br. Kult poděkoval za vlajku a slíbil, že se ji budem snažiti býti hodni. Slavnostním pochodem s vlajkou včele, byla celá akce ukončena.

V červenci oddíl odjíždí tábořit na střediskové tábořiště v Radvanicích. Na podzim se stěhuje opět do klubovny. Byli zde utvořeny 4 družiny a to:  Bobři, Kamzíci, Lišky a Ostříži. Po neúspěchu ve vedení se opět utvořili 3 družiny. Ani tyto 3 družiny však neměli dlouhého trvání, proto po zralé úvaze byli utvořeny družiny dvě s rádci Ježkem Udatným a s Opičákem. V prosinci oddíl uspořádal mikulášskou besídku pro veřejnost.

 

Rok 1947

22. – 23.3.1947 středisko hraje divadlo pro veřejnost. Hrála se hra „Chlapci z rybářské uličky“ a měla obrovský úspěch. Výnos je určen na stavbu skautského domova. 12.4.1947 středisko staví klubovnu. Odklízela se ornice, vykopávali se pařezy a urovnávala se půda. Klubovna se staví po sobotách a odpracované hodiny jsou započítávány do Junácké dvouletky. 20.4.1947 odjel 2 a 3 oddíl na pozvání do Náchoda na otevření skautského domova. Při této příležitosti byl proveden slavnostní průvod městem za zvuků hudby až ke skautskému domovu na Hamrech. Tam byla klubovna slavnostně otevřena a pak následovala prohlídka zámku.

Oddíl se zúčastnil všech střediskových akcí a oslav.V kronice je málo zpráv. Píše se v ní o oddílové krizi a o vybřednutí z ní. Potom následuje obšírné vyprávění o junáckém táboře v Horních Vekovicích. Oddíl zde tábořil po 3 týdny společně se 6. oddílem s velkým úspěchem. Po prázdninách se oddíl znovu dává do pilné práce a pomáhá spolu s ostatními oddíly dodělat klubovnu na Skalce.

28.září 1947 probíhá „ Junácký den“. Sraz je v 8.30 hodin u Sokolovny, odkud středisko odpochodovalo na novou ulici u divadla, která bude přejmenována na ulici A.B.Svojsíka. Zde byli proneseny slavnostní projevy a posléze předseda MNV odhalil slavnostní cedulku s názvem ulice A.B.Svojsíka. Po odhalení středisko odpochodovalo ke klubovně na Skalce. Zde se projevu ujal oblastní velitel bratr Němeček a br. Zvonda Šupich – předseda Sdružení přátel junáka. Bratr Kejzlar pak předal do rukou junáků klíč od nové klubovny.Této akce se také zúčastnil okrskový velitel br. Šimáně. Odpoledne zde probíhá závod trojčlenných hlídek v atletickém trojboji.

Dále se oddíl pouští do nové práce již v nové klubovně. O vánocích je pořádána vánoční besídka pro své členy.

 

Rok 1948

Po pilné práci se oddíl v březnu rozhodl sloučit s 3.a 6. oddílem a utvořit oddíl jeden. 28.3.1948 se sešla oddílová rada a odhlasovala že sloučený oddíl bude II.oddíl s vůdcem Jaroslavem Střihavkou, zástupci Zdeněk Petr a Zdeněk Vik. Další funkce v oddíle : pokladník br. Šamílek, hospodář br. Josef Hanuš, knihovník br. Topin a kronikář br. Vydra. 4.4.1948 se uskutečnila I oddílovka nově utvořeného oddílu, na které byly rozděleny tyto družiny :   Kamzíci s rádcem Opičákem             Medvědi s rádcem Vydrou

Lišky s rádcem Otěrlou                                                Jeleni s rádcem Ježkem

15.4.1948 se celý oddíl a středisko zúčastnilo pohřbu sestry Milušky Švábové ze Lhotského oddílu. Na svatého Jiřího se utkal náš oddíl s 1 oddílem ve fotbale a náš oddíl vyhrál 3:1. 2.5. byl ve Rtyni okrskový sjezd a toho se zúčastnilo celé středisko.Třetího května jsme měli odvetný zápas s 1.oddílem. Zápas skončil nerozhodně 2:2. 8.5. se náš oddíl zúčastnil štafety z Lidic.Náš oddíl běžel štafetu k Čermáku, kde byla zapálena hranice na paměť českým vlastencům padlých v roce 1945. 9.5.1949 proběhl střediskový průvod městem. 16 – 17.5. jsme se zúčastnily sjezdu Jiráskovi skautské oblasti v Králikách pod Sněžníkem. Tohoto sjezdu se zúčastnili také Polští skauti a skautky. 14.5.1948 nás zastihla krutá rána. Toho dne zemřel člen našeho oddílu Otto Mršina ve věku 15 let.

 26.5. proběhlo fotbalové utkání Junák versus Sokol a skončilo 3:3 . 2.6. proběhla odveta se Sokolem a spojený 2 a 1 oddíl porazily Sokol 5:2.

Letní tábor proběhl ve Slezsku u Opavy. Tábořilo zde 31 členů 2.oddílu a 5 vlčat. 9 září začíná oddíl svoji činnost. Koncem roku je v oddíle opět krize, která je pravděpodobně zaviněná tísnivou situací v republice.

 

Rok 1949

10 března se sešel po dlouhé době 2 oddíl. Od Nového roku mohou být v oddíle jen junáci do 15 let. Starší musejí přestoupit do SČM. Z bývalého oddílu zde zůstalo pouhých 8 bratrů. Vedoucí oddílu je ustanoven br. Vydra, zástupce Bábula a rádcové jsou Dýša a Fosfor. Jsou utvořeny 2 družiny a to Jeleni a Kamzíci.

27.3.1948 se oddíl zúčastnil promítání filmu „ Na dobré stopě“. Již 2. dubna jsme přivítali nové bratry. Šestnáctého dubna proběhl první jarní výlet do Lán se stopovačkou. 29.5. výlet do Havlovic, kde jsem se koupali v Úpě. 6.7.- 30.7.1949 se uskutečnil tábor Hučících peřejí u Sopotnice na Divoké Orlici( necelých 20 skautů ).

12.září proběhla zahajovací schůzka, kde se vytvořili 3 družiny a to: Jeleni ( rádce Dýša ), Kamzíci ( rádce Aput ) a Tygři ( rádce Jidon ).Vůdcem je Vydra a zástupci jsou Ježek a Otěsla. 25.9. proběhla noční hra – partyzáni versus vojáci, 15.10. soutěž draků, 16.10 výlet na Švédský vrch. 1.11. Dušičkový výlet na Švédský vrch, kde proběhl slibový oheň. 18.12.1949 se uskutečnila vánoční besídka.

 

Rok 1950

2.2.1950 se uskutečnil oddílový výlet na Balcarák. 18.2. Byla svolána vlčata ( 20 vlčat ) a byla zařazena do oddílu. 25.2.1950 vyšlo první číslo oddílového časopisu Periskop, vydávaného br. Ježkem a br. Vydrou, v rozsahu  dvou listů. 8.3. se uskutečnila oddílová beseda a 26.3. byl zorganizován výlet do Havlovic na divadelní hru Havlovických skautů „ Boj o poklad“.

Den před 1. májem byl oddíl upozorněn, že se MUSÍ svátku práce zúčastnit. Po příchodu na náměstí, se členové postupně vytráceli, až tam nezůstal nikdo. 6.5.1950 proběhl slibový táborák společně se skautkami a rovery 1.oddílu. Chvíli po zažehnutí začlo hustě pršet a tak se všichni museli přesunout do klubovny. Bylo jich přes 50. Zde se rozsvítila elektrická pagoda a 15 bratrů z našeho oddílu slibovalo. 14.5. proběhl oddílový výlet na hřiště u Olešnice na turnaj v kopané.

Toto je také poslední zápis v oddílové kronice. 2 oddíl však pokračoval dále ve svoji činnosti.

27.10.1950 dopoledne musí Aput na SNB, kůly zjištění majetku a kdo je za něj zodpovědný. Ředitel školy Smolík volá chlapce do ředitelny ( je jich přes 50 ) a nařizuje jim, že nesmějí vkročit do klubovny, nechtějí-li se potýkat s SNB a že skauting je ilegální organizace. Prý se včera odsouhlasilo na výboře zrušení Junáka v Červeném Kostelci. Ředitel zakazuje nosit liliji na klopě.

2.11.1950 byl Ježek na OV ČSM v Náchodě, kde se dozvěděl, že junák zrušen nebyl a že OV ČSM odsuzuje špatný postup ředitele Smolíka. 4.11. musel Ježek znovu na OV ČSM na pionýrské referendum. Isidor a Aput museli jít znovu k výslechu na SNB. 5.11. byl v našem městě otevřen pionýrský dům. 6.11. musel Isidor a Ježek opět na výslech. 8.11. Bábula musel na SNB odevzdat inventář, pokladní knihu a ostatní tiskopisy. Isidor a Ježek odnesli na SNB inventář. 8,9 a 10.11.1950 proběhli poslední schůzky v klubovně na Skalce. 9.11. musel Bábula s pokladní knihou na SNB. 10.11.1950 musel Ježek na OV ČSM ohlásit, že jsme zrušený. V sobotu 18.11.1950 se konala poslední oddílová schůzka v klubovně na Skalce.

Podle zachovalých zpráv a útržků víme, že vedení 2 oddílu, tedy bratři Ježek, Vydra, Aput, Grizly, Jirkat, Zdeněk, Brušinda, Bimba, Isidor a Bábula pokračovali ilegálně v činnosti. Scházeli se na hřištích, v lesích i u někoho doma. Byla to velice těžká doba. Poslední rukopis se nám zachoval  z 22.4.1951, kdy byl podniknut výlet na kolech , který organizoval br. Aput. Zde bylo domluveno, že v sobotu 28.4.1951 bude další schůzka. Zda se však  schůzka uskutečnila, to už nelze zjistit.

 

Přichází rok 1968

Po lednových událostech, konečně doba temna, trvající 18 let mizí a sní odchází mnoho špatného a jaro přináší svobodnější život.V republice očisťující se od nezdravých idejí, zbývá místo i pro organizaci, sledující tak čisté cíle jako byl, je a bude JUNÁK.

Bývalí činovníci a přátelé Junáka v našem městě svolali první společnou přípravnou schůzku do Netvalova domu dne 28.3.1968. Za předsednictví bývalého střediskového vůdce br. Kulta a čestného hosta – okresního náčelníka br. Šípa – Šimáněho, jsme byli seznámeni s dalším vývojem a budováním čs. Junáka. V upomínku na toto první setkání po 18 letech každý účastník obdržel linoryt s podpisovým archem všech 38 zúčastněných sester a bratří. V čele střediska stojí br. Jaroslav Střihavka.

První schůzky družin v druhé polovině dubna 1968 ukázali obrovský zájem o Junáctví a tak vznikají mnohé oddíly. Mezi nimi i náš 2.oddíl s vůdcem Ladislavem Šislerem a jeho zástupcem Janem Krchem.

Středisku pomáhá i SPJ ( Sdružení přátel Junáka ), se starostou Janem Krchem. Po delším jednání nám OV ČSM propůjčila k užívání bývalou JUNÁCKOU KLUBOVNU. Konečně máme střechu nad hlavou. Díky bratru Kosteleckému se podařilo sehnat i několik stanů s trubkovou konstrukcí a později se podařilo sehnat další stany  s konstrukcí dřevěnou.

2. oddíl má nyní 4 družiny :

Družina Rysů               vůdce br. Lukesle            rádce br. Kulit

Družina Kamzíků        vůdce br.Mojžíž                rádce br. Vymetálek

Družina Medvědů      vůdce br. Prokop              rádce br. Mědílek

Družina Jestřábů        vůdce br. Linke                 rádce br. Vondráček

V neděli 19.5.1968 se koná první samostatný výlet na Švédský vrch. Za mrholení se oddíl vydal po skautských značkách až k cíly, kde mezi přeháňkami vařil oběd.

Další činnost oddílu je zaměřena na blížící se tábor. Konečně se nakonec podařilo sehnat tábořiště u Valovického potoka mezi obcemi Brzice a Chvalkovice. Na tomto tábořišti se vystřídal 1. oddíl skautů, 1. oddíl skautek a náš 2.oddíl. 28.7. – 7.8.1968 se tedy uskutečnil tábor na Valovickém potoce. Tábora se účastnilo celkem 31 bratrů. Na tábor s námi jel i střediskový velitel Jarka Střihavka, vůdce tábora je Laďa Šisler a dále s námi táboří tito bratři : Ježek, Míša, Hans, Hlávka a do kuchyně přijede občas na výpomoc br. Pips. No a pak tu jsou ještě 3 družiny a to : Rysové, Kamzíci a Medvědi. Na poslední dobu tábora přijel ještě br. Hubka a br. ZaplatílekBobík z družiny Jestřábů a jako táborový host člen 1.oddílu br. Střihavka junior. Tábor má 28 stanů a 20 metrů vysoký stožár. 5 den našeho táboření k nám dorazila na zbytek tábora ještě 20 členná smečka vlčat. V polovině tábora odjíždí br. Ježek do Potštejna na LŠ. Během tábora se hraje táborová hra „Alvarez“.

18.8.1968 – společně s místní dechovou hudbou SZK pořádalo středisko koncert dechové hudby na červenokosteleckém náměstí, jehož výtěžek 2.800Kč byl věnován na „Fond republiky“.

28.8.1968 – Vojska 5 států Waršavské smlouvy překročila naše hranice a obsazují nás.

I přes tyto události pokračujeme v činnosti. V lese u Bohuslavicích na Trutnovsku kácí starší bratři stromy na výstavbu nové klubovny. Náš oddíl uskutečňuje za tímto cílem 2 výpravy  8. a 21. září 1968. Účast je samozřejmě nepříznivě ovlivněna blízkým pobytem cizích armád. Náš oddíl odpracoval v lese 320 hodin, protože příští rok by jsme chtěli začít se stavbou nové klubovny.

19.10.1968 – JZD Lhota pod Hořičkami,, které nám v létě velmi ochotně zapůjčilo pozemek pro tábor, potřebovalo pomoc při vybírání brambor. A tak 18 junáků z našeho oddílu odpracovalo téměř 108 hodin na poli.

Těmito akcemi jsme se zapojili do celostátní akce „Služba vlasti“.

25.10.19687 na oslavu 50. výročí vzniku naší republiky skládali tito bratři slib : Mirek Vondráček ( Sonny ), Jirka Zochr ( Bělásek ), bratři Standa, Jarda a Petr Špeldovi, Jarda Rýznar, Petr Bláha, Zdeněk Hanuš, Petr Vlach, Jarda Bohuslavský ( Pirát ) a Zdeněk Kubát. Slib se konal v pískovém lomu ve Ždáře před bratrem Láďou a Míšou.

26.10.1968 jsme se zúčastnili slavnostního pochodu junáků městem, kterého se zúčastnilo celé středisko se 180 členy. Doprava na náměstí byla ochromena a tak ji musel řídit člen SNB. Pochod skončil na Sokoláku, kde byl připraven táborový oheň pro veřejnost.

14. a 15. prosince 1968 pořádal dívčí oddíl a roj světlušek Junácký vánoční bazar. Náš oddíl zde byl zastoupen bohužel jen několika výrobky.

23.12.1968 Vánoční schůzka v klubovně na Skalce. Nadílky se zúčastnil celý oddíl a dále br. Hlávka s kytarou, Kolčava, Jarka S., Pips, Míša, Drobeček a Láďa. Sešlo se nám zde přes 150 dárků. Bratr Drobeček věnoval oddílu namalované plátno na stěně klubovny, na kterém je namalována junácká stezka a jehož stěnu zdobí klubovnu dodnes. Malba je namalována latexovými barvami na pytlovinu.

 

Rok 1969

8.2.1969 K nám přijela vzácná návštěva z ústředí Čsl. Junáka. Místostarostka Junáka sestra Floriánová, velitel oblasti středočeské br. František Novotný, tajemník Čsl. Junáka br. František Němec ( Stříbrný lišák ), br. Bill a okrskový náčelník br. Šíp – Šimáně.

Během ledna, února a března 1969 pořádal oddíl pro 11 bratrů kuchařský kurs v klubovně na Skalce. Že to byla akce nevídaná a pro nás význačná, tak nás dokonce přijela 22.3.1969 navštívit i Československá televize.

19.2.1969 pořádalo středisko sáňkařské závody na Čerťáku. Z našich závodníků se nejlépe umístnila dvojice Jarka Pavlíček ( Palec ) a br. Jarda Špelda ( Hlad ), kteří v kategorii Junáků skončili na 2 místě.

19.4.1969 se uskutečnila výprava do minulosti na Ratibořský zámek. Na zámku nás provázela přímo majitelka Kateřina Zaháňská s kontesou Hortensií. Naše cesta pak vedla přes staré Bělidlo a Potůčky domů do Kostelce.

3.5.1969 Došlo k znovuobnovení družiny Jestřábů u Úpy poblíž Šiškovny. Zde bylo předáno do II. oddílu 7 vlčat, které si převzal rádce br. Sonny za přítomnosti velitele  střediska br. Kolčavi a br. Střihavky.

2.5.1969 se konal ve Ždáře kontrolní závod tříčlenných hlídek, kde jsme obsadili první dvě místa.

9. – 10.5.1969 se v Broumově uskutečnil sraz Junáků východočeské oblasti, spojený se závodem 3 členných hlídek. Z našeho oddílu se zúčastnili 3 hlídky. Pro naše hlídky skončil závod velkým úspěchem. Naše nejúspěšnější hlídka byla v tomto složení : Sonny, Móric a Pita, která skončila na 3 místě z celkového počtu 14 hlídek. O 1. místo je připravil popletený příjem morseovky. Naše další hlídky skončili na 6 a 11 místě.

25.5.1969 Poblíž Police nad Metují, byla za účasti náčelníka Junáka br. Rudolfa Plajnera a okrskového velitele br. Jiřího Šimáně – Šípa slavnostně pojmenována vyhlídka na „Junáckou vyhlídku“.

29.6. – 19.7.1969 – Se konal tábor „Pod křížovým vrchem“ u obce Zdoňova u Adrššpašských skal. Tábora se zúčastnili družiny Kamzíků, Jestřábů, Rysů a Medvědů.

 

Rok 1970

Poslední zápis v kronice, nebo spíše jen fotografie z činnosti v roce 1970 jsou z akcí :

1970 – Sraz junáků a skautek v Broumově, kterého se zúčastnilo i naše středisko.

1970 – Tábor Lužany u Jičína. Zde je již jen fotografická dokumentace.

Činnost Junáka v roce 1970 byla opětovně násilně ukončena a tak skončila i činnost našeho 2 oddílu. Bližší informace o ukončení našeho oddílu se bohužel nedochovali.

 

Opět SVOBODA podzim 1989

17.11.1989 na den „Studenstva“, který byl krvavě smeten se jen tak nezapomene. Díky němu se celý národ začal probouzet z hluboké letargie. „Sametová revoluce“ znamenala pro celý národ převratnou událost, která se zapsala do našich dějin. Po dlouhé době se náš národ stal opět svobodný a demokratický. Díky těmto událostem se obnovila i naše organizace JUNÁK.

14.12.1989 se schází na popud br. Zaplatílka a br. Zelinky v ZK Tiba 45 skautek a skautů, aby obnovily činnost junáka v našem městě. Zde byla složena prozatímní středisková rada ve složení : Zaplatílek Václav, Udatný Jiří, Zelinka Rudolf, Šislerová Marta, Wajsar, Šisler Ladislav, Vosáhlo Ladislav a Lukesle Oldřich.

 

Rok  1990

Od 10.1.1990 probíhá v ZK Tiba intenzivní kurs pro nastávající vůdce oddílů.

28.2.1990 Obnovuje svoji činnost 2. oddíl pod vedením br. Františka Hepnara. I když samostatný oddíl působí až mnohem déle, neboť je do tábora těsně spojen s 3 smečkou Vlčat pod vedením br. Hůlka. 3 smečka Vlčat vzniká 22.3.1990. Kompletní oddíl se zformoval na táboře pod Borem u Machovské Lhoty, kde jsme tábořily od 29.7. do 5.8.1990 na propůjčeném tábořišti našich katolických skautů.

V září náš oddíl rozjíždí činnost. V čele oddílu stojí br. František Hepnar se svým zástupcem Petrem Kubinou. V oddíle pracují 2 družiny a to : Rysové s rádcem Tabakim a Netopýři s rádcem Royem. Družina Rysů sem skládá z : T.O.Fanda, Tabaki, Guma, Špína, Palec, Paleček, Siky, Zdeněk Balcar, Palec a Paleček. Družina Netopýrů se skládala z : Petr Kubina, Roy, Einstein, Bebe, Píša, Kudrnáček.

První zápis v kronice je z podzimní výpravy : „Hledání Eldoráda“, které se uskutečnilo 20.12.1990

 

Rok 1991

20.2.1991 Náš oddíl pořádal 1.Zimní Olympijské hry na vrchu zvané Kozák.

První vícedenní výprava proběhla ve dnech 13.-15.4.1991. Jednalo se o výpravu do chaty T.O. IDAHO u Úpy. Zde se konal také 14.4. první slavnostní slib, kde slibovali tito bratři : Michal Hanuš ( Kudrnáček ), Michal Beznoska ( Bebe ), Pavel Pásler ( Siky ), Aleš Pavlíček ( Palec ), Petr Kubina ( Guma ), Otto Ressl  ( Einstein ).

27.4.1991 se konalo 1. kolo střediskového „Svojsíkova závodu“, kde se naše hlídka Netopýrů umístnila na 1. místě. Hlídka běžela v tomto složení : Otto Ressl, Josef Špelda, Vít Lelek, Tomáš Pich, Michal Hanuš a Michal Prokop. Družina Rysů skončila na 4. místě.

Během května oddíl uspořádal oddílovou výpravu do Jívky, aby obhlédl své budoucí letní tábořiště. Bohužel zde není uvedeno datum konání. Během cesty jsme cvičily s busolou a na Jívce se vařilo v kotlíkách a hráli se hry. Na zpáteční cestě se navíc plnili bobříci.

30.6. – 14.7.1991 se konal „Tábor u bahňáku“. Na tábor jsme odjížděli po 13 hodině od divadla společně s se 3 smečkou Vlčat.  Táborová hra se jmenovala : „Cesta za rudým duchem dýmkového kamene“. Hra vyvrcholila rýžováním zlata ve zlatonosném potoce a Klondajkem. Na závěr tábora nás přišli vystřídat sestry z 1. dívčího oddílu.

V září 1990 ve dnech 14.-15.9. jsme podnikly dvoudenní výpravu na „Babí léto na Klučance“. Jednalo se o sraz oddílů z okresu Náchod ve skalách u Dědova. Celá akce byla prosycená hrama a samozřejmě nechyběl ani Svojsíkův závod – ovšem tentokrát poslepu.

20.12.1991 se uskutečnila vánoční schůzka, kde nás přišli navštívit sestry z 1. dívčího oddílu.

 

Rok 1992

4.-5.4.1992 Se uskutečnila výprava do Vrchlabí, kam jsme byli pozváni na skautskou burzu a táborový oheň.

V květnu jsme vyrazily do Hradce Králové, přesněji do Junáckých a tábornických potřeb, abychom si doplnily skautskou výzbroj a výstroj. Bohužel jsme však měli smůlu, neboť zde měli z důvodu konání závodu zavřeno. Tak jsme aspoň vyrazily do města na sladkosti.

4. – 18.7.1992 Tábor Ohnišov. Konečně jsme měli svoje vlastní tábořiště se svým vybavením. Materiální vybavení tábora se už od jara připravovalo. U Ježka jsme natírali na zahradě tyče a na Skalce jsme tloukly podsady jak o závod. Nakonec se vše podařilo a na táboře jsme postavily 27 podsadových stanů.

8.12.1992 Bude navždy černým dnem 2. oddílu. Svůj oblíbený oddíl navždy opustil br Ježek – Jiří Udatný. Zemřel náhle na střediskové radě, právě tam, kde to měl tak rád. Čest jeho památce.

 

Rok 1993

1.5.1993 se koná místní kolo „Svojsíkova závodu“. Naše hlídka ve složení Vitamín, Medvěd, Káblik, Guma,Pátek a Mamut skončila na 2. místě.

22.5.1993 jsme se zúčastnili okresního kola v České Skalici, kde jsme skončily na 8. místě.

8. – 9.5.1993 Jsme opět podnikly dvoudenní výpravu do chaty T.O. IDAHO u Úpy. Tentokrát se na nás přijela podívat sestra Admirál s bratrem Dědou.

3. – 18.7.1993 se konal „Tábor smůly“ v Ohnišově, neboť 11 dní tábora propršelo. Zde se postavila bytelná kuchyň, kde se nechávali podsady. Na táboře jsme byli s Vlčaty ze 3 smečky a tábor se krom deště vyznačoval neuvěřitelným bahnem a obrovským množstvím hub. Po skončení tábora nás přijeli vystřídat sestry z 1. dívčího oddílu.

24.11.1993 Jsme pro náš oddíl a pro sestry z 1. dívčího oddílu připravili hru podle J.Foglara „Vyzvědači“, která se hrála po Kostelci s velikým úspěchem.

17.12. 1993 se konala tradiční vánoční schůzka

 

Rok 1994

30.1.1994 Jsme podnikly výpravu do České Skalice, kde krom návštěvy Skalických bratrů jsme se potloukali po vypuštěné Rozkoši.

19. února jsme vedli oddílový hokejový turnaj na Čermáku.

22.-24.4.1994 Jsme podnikly první výstup na Ivančenu v Moravskoslezských Beskydech. To se stalo naší tradicí a tak od té doby sem k mohyle jezdíme každý rok na svátek patrona skautů Sv. Jiřího.

30.4.1994 Se koná střediskové kolo „Svojsíkova závodu“, kde naše hlídka skončila na 4. místě.

14.5.1994 Se zúčastňujeme prvního ročníku „Memoriálu Stáni Stárka“ v Jaroměři. Zde naše hlídky obsadili 4. a 12. místo, přičemž na 1. místo nám chybělo pouhých 9 bodů.

20.-23.5.1994 Jsme se zúčastnili mezinárodní akce Intercamp 94 u Borku u Tachova, za účasti 2500 skautů z celé Evropy.

21.6.1994 Jsme podnikly brigádu na Skalce, kde jsme likvidovali podlahu.

2. – 16.7.1994 Se konal „Tábor lasování“ v Ohnišově.

26. – 28.8.1994 Jsme zavítali na pozvání bratrů z Aše do Aše a poprvé jsme spali v týpku na jejich tábořišti.

28.10.1994 Se konala lavnostní schůzka k výročí vzniku republiky.

V prosinci (5.12 ) jsme dělali Skautského Mikuláše. Tradiční vánoční schůzka se konala 20.12 a na závěr roku jsme 31.12. podnikly I. ročník tradičního výstupu na Junáckou vyhlídku. Od tohoto data každý rok na Silvestra pořádáme tento výstup.

 

Rok 1995

V lednu jsme 20. – 21. uspořádali oddílovou schůzku v klubovně s přespáním „A je to“. 28. – 29.1. jsme se vydali „Po stopách Jetyho“na dvoudenní výpravu do Havlovic.

18.2.1995 Jsme se zúčastnili „Dobytí Aljašky“, které pořádal indiánský oddíl „ Divoši  “z Havlovic. Trasa vedla podél zlatonosného potoka, kde se rýžovalo zlato a dokonce se jezdilo i na koních.

Během jara jsme několik víkendů strávili na brigádách zaměřených na přípravu tyčí k týpkům.

11.3.1995 Jsme pracovali na brigádě ve Lhotě na likvidaci střechy, za kterou jsme dostali nějaké peníze.

18.3.1995 Jsme podnikly výpravu do Ádru, kde bylo ještě vše zmrzlé a objevili jsme krásné ledové vodopády

Okresní kolo „Svojsíkova závodu“ se tentokrát konalo 13.5.1995 v Červeném Kostelci a skončili jsme na 4 místě.

1. – 16.7.1995 Se konal „Tábor v údolí duchů“ v Ohnišově.

7.10.1995 Se oddíl účastní střediskové ekologické brigády na úklid Ždáru

28.10.1995 Se koná střediskový táborový oheň.

5.12.1995 Tradiční Skautský Mikuláš, kdy proháníme děti ve městě a ve Lhotě . V prosinci též sehrajeme několik oddílových hokejových zápasů a vše vrcholí 22.12. vánoční schůzkou na Skalce. Na závěr roku jako obvykle vyrážíme na Skautskou vyhlídku.

 

Rok 1996

Nový rok začínáme střediskovým karnevalem 17.2., který je oslavou dne sesterství a v únoru pokračujeme ještě dvoudenní výpravou „Za tajemstvím tajgy“, která proběhne 24. – 25.2.96 v chatě v Havlovicích.

Na skautské velikonoce jistě dlouho nezapomenou sestry z našich oddílů a sestry z České Skalice a Jaroměře neboť 8.4. jsme jim vyprášily kožichy. Tradiční výstup na Ivančinu 19. – 20.4. jsme podnikly spolu s Jaroměřskými a Náchodskými skauty.

V květnu jsme sportovali a to 8.5. jsme vyrazily na cyklovýpravu do Ratibořic a 18. jsme si zkusily střediskové závody, kde jsme jasně zvítězily. V závěru května 24. – 26. jsme se zúčastnily setkání různých oddílů z Náchodska na Broďáku. Zatímco účelem jsme zde postavili jedno týpko, které bylo středem zájmu a ve kterém chtěli všichni spát a samozřejmě jsme vyhráli všechny soutěže, kde se vyhrát dalo.

28.6. – 9.7.1996 Se konal „Tábor Monzunových větrů v Ohnišově“, no a by jsme toho neměli málo, tak jsme na konec prázdnin podnikly cyklopuťákCzech tour 96“, kdy jsme najeli ve dnech 26. – 30.8. přes 400 km. Naše trasa vedla Českým rájem.

V říjnu jsme si vyrazily do bazénu v Trutnově ( 12.10. ). Také jsme zavítali 19. do Prahy na skautskou burzu a ve dnech 19 a 20. jsme pomáhali jako pořadatelé při závodech psích spřežení HUSKY.

V listopadu jsme na dušičky navštívili Ježkův hrob a v prosinci jsme podnikly výpravu do Picolommiňáku  ( 7. ) a dělali jsme skautského Mikuláše. Samozřejmostí je vánoční besídka 22.12. a před koncem roku jsme sehráli důležité zápasy s Kadetem a to 27.12 v Sokolovně kde se hrál fotbal a na skóre jsme skončili 1:1. V odvetě 28.12. na Krčmáříku jsme v hokeji Kadet rozdrtili 8:5. Závěr roku patřil tradičnímu výstupu na Junáckou vyhlídku.

 

Rok 1997

Osmého února jsme nesměli chybět na střediskovém karnevale ve Lhotě. 14.2. jsme podnikly výpravu do Prahy do Národního a Náprstkova muzea a také jsme zavítali do Trutnovského bazénu ( 22. ).

Osmého března jsme podnikly 1. jarní výpravu k řece s luštěním zpráv, šifer a azimutů. Také jsme podnikly výpravu na Ostaš a Hejdu ( 23.)

V dubnu jsme podnikly výpravu na březinku ( 5. ), uspořádali jsme diskotéko pro školu ( 18.4. ) a na den Indiánů 19.4. jsme se potili v naší indiánské sauně v Ohnišově. Tradiční výstup na Ivančinu se konal ve dnech 25. – 27.4.

V květnu jsme se zúčastnili přechodu Jestřebých hor ( 3.5. ), Subrety, 10.5. okresního kola Svojsíkova závodu v Meziměstí, kde jsme skončili na 1. místě. 24. – 25.5. jsme pomáhaly s přípravou v Praze na Džbáně mezinárodního tábora Fénix a na závěr měsíce 31.5. jsme vyrazily na krajské kolo Svoj. závodu do Pardubic, kde jsme skončili na 6. místě.

V červnu jsme kromě přípravy tábora stačili ještě 15. vyrazit na cyklovýpravu do Broumova a ve dnech 20. – 22.6. jsme se zúčastnili Slovanského Jamboree „Fénix 97“ v Praze.

28.6. – 19.7.1997 Jsme podnikly „Tábor přívalových vod“

V září jsme se podíleli na dostavbu komína ( 9. ) a pro školo jsme 19. pořádali diskotéku.

V říjnu jsme tradičně pomáhali při závodech Husky ( 11. – 12.10 ). Vyrazily jsme na skautskou burzu do Prahy ( 18. ) a 24. jsme pořádali diskotéku pro školu.

V listopadu jsme podnikly výpravu na Ostaš ( 16. ) a brigádničili jsme na Skalce v úklidu okolí klubovny 29.11.

V prosinci jsme připravovali tradiční Mikuláš. 21.12 jsme pořádali vánoční diskotéku pro školu a 22. jsme měli vánoční schůzku. Na Silvestra jsme vyrazily na Junáckou vyhlídku.

 

Rok 1998

V lednu jsme 11. vyrazily do sokolovny na sportovní dopoledne, 17. na bruslení do Náchoda a 31. do bazénu v Trutnově.

V únoru jsme na Krčmaříku sehráli 1., 7. a 8. hokejové zápasy a nechyběli jsme 21. na střediskovém karnevale.

V březnu jsme 22. podnikly výpravu na Severozápad a 27. jsme vyrazily na hvězdárnu v Upici.

V dubnu se konal I. Ročník závodu „O bílou hůl“( obdoba Svoj. Závodu, ale poslepu ). Uklízeli jsme u tenisových kurtů na střediskové akci ( 17 ). Na Klučanku jsme vyrazily 18. a Ivančena se uskutečnila 24. – 26.

V květnu jsme vyrazily na dvoudenní výpravu do Havlovic ( 9. – 10.) a 23. jsme vyčistily Roudenku.

V červnu jsme ve dnech 5. – 7. vyrazily na cyklovýpravuOtmuchovským jezerům. Najeli jsme celkově přes 240km. 14. jsme podnikly diskotéku pro ZŠ.

V červenci poprvé od obnovy Junáka  v roce 1989 oficiální tábor NEBYL!!! Místo toho jsme ve dnech 25. – 26.7 pomáhali po záplavách v Dobrušce – Pulicích, 27. – 31.7. jsme podnikly puťák po Moravském krasu a 7. – 9.8. jsme pomáhali po záplavách v Kounově.

4. září jsme zahájili činnost a 25. jsme lakrosem pořádali před školou nábor. 26. jsme svedli boj o totem.

V říjnu jsme podnikly výpravu do neznáma ( 4. ), ve dnech 10. – 11. jsme pomáhali při psích závodech na Broďáku a k výročí vzniku republiky jsme měli slibovou oddílovku.

14. listopadu jsme dělali disko pro ZŠ a 29. se slavnostně otevírala výstava k 60 letému skautingu v Kostelci.

Pátého prosince jsme vyrazily do Trutnovského bazénu. Vánoční Prahu jsme si vychutnali ve dnech 11. – 13. a 20. jsme pořádali diskotéku pro ZŠ. Tradiční vánoční schůzka se konala 22. Devětadvacátého jsme si zasportovali v sokolovně a na Silvestra jsme si razily cestu na Junáckou vyhlídku.

 

Rok 1999

Leden jsme věnovali sportování v sokolovně ( 9. ) a zimní výpravě na Turov ( 30. )

V únoru jsme se zúčastnili pohřbu bratra Jestřába – J. Foglara ( 2. ), také jsme byli na střediskovém karnevalu ( 13. ) a zaplavali jsme si v Trutnovském bazéně ( 30. )

V březnu jsme opět zavítali do Trutnovského bazénu ( 13. ) a rádcové uspořádali výpravu ( 21. ) „Za tajemstvím rádců“

Duben jsme zasvětili jarní robinzonádě v Havlovicích ( 3. – 4. ) a výstupu na Ivančenu ( 23. – 25. )

Prvního června jsme se zúčastnily střediskového kola Svoj. Závodu. Cyklovýpravu do skal jsme podnikly 9. a 15. jsme se zúčastnily okresního kola Svoj. Závodu, kde jsme skončily na 3 místě.

2. – 17.7.1999 Se konal tábor v Ohnišově.

Během prázdnin jsme podnikly ještě tyto akce : 24. – 26.7. autovýprava do koncentračního tábora Osvětim, 7. – 8.8. výprava do Ádru a 16. – 21.8. se konal puťák v Českosaským Švýcarsku ( Labské pískovce )

Hned 4. září jsme zahájili činnost ohněm v Písáku a 18. jsme vyrazily na výpravu na Žaltman .

V říjnu nás čekala výprava na Maternici ( 10. ) a oddílová schůzka k výročí vzniku republiky.

Na dušičky jsme zavítali na hrob br. Ježka a 6. jsme vyrazili na Kadimůru ( Malá Skála )

V prosinci nás čekala tradiční vánoční schůzka ( 25. ), vyrazili jsme do Trutnova do bazénu ( 29. ) a samozřejmě na Silvestra na Junáckou vyhlídku.

 

Rok 2000

V lednu se konala středisková výprava „Za polární kruh“ ( 22.)  a 29. jsme vyrazili za „Huhulákam“ na Vízimburk.

Únor byl zasvěcen výpravě na Odolov ( 12. ), lázním v Hradci Králové ( 13. ) a nocování v klubovně ( 26. – 27. )

Březen byl ve znamení skautského karnevalu ( 4. ) a pomoci Jaroměřským občanům po záplavách, kterou však od nás nechtěli ( 19. ).

V dubnu nás čekala výprava do Ádru na Křížový vrch ( 15. ), Ivančena ( 21. – 23. ) a čarodějnice jsme trávili na srubu v Ohnišově ( 30. – 1.5. )

V květnu jsme pomáhali při závodech světlušek a vlčat ( 6. ), zúčastnili jsme se „Květinového dne“( 10. ) a cyklovýpravy na Stárkov ( 18. ).

V červnu jsme podnikly výpravu na Klučanku ( 4. ) a cyklovýpravu na Dobrošov ( 18. ).

15. – 29.7.2000 Se konal „Tábor Hiawatha“ v Ohnišově.

Na závěr prázdnin jsme ve dnech 28.8. – 2.9. podnikly puťák po Šumavě.

V září jsme zorganizovali pro středisko  zahájení formou setkání s policií v lomu ( 16. ) a  vyrazily jsme na výpravu k řece ( 24. )

V říjnu jsme navštívili Trutnovský bazén ( 7. ) a poklidili jsme klubovnu a okolí ( 22. )

V listopadu jsme pokračovali s úklidem klubovny ( 4. ) a 17. jsme vyrazili do Ohnišova.

V prosinci jsme měli tradiční vánoční schůzku ( 27. ), den nato jsme si zahráli hokej a 29. jsme vylezli na Junáckou vyhlídku.

 

Rok 2001

V lednu jsme zavítali do Hradeckých lázní ( 20. )

Únor byl ve znamení víkendovkyOhnišově na srubu ( 2. – 3. ) a střediskového skautského karnevalu ( 10 )

V březnu jsme měli výpravu k Úpě na Kaskády ( 24. ), do Trutnovského bazénu ( 25 ) a na srub do Ohnišova ( 31.- 1.4. )

Jednadvacátého dubna jsem se zúčastnily místního kola Svojsíkova závodu ( 21. ) a 28. jsme sázeli stromky.

V květnu jsme opět sázeli stromky ( 6. ), zúčastnili jsme se Květinového dne ( 16. ) a 19. jsme svedli kuličkovou bitvu o Krákorku.

Červen byl ve znamení přípravy tábora.

30.6. – 14.7. 2001 Probíhal „Tábor čtyř sluncí“

V září jsme 8. zahajovali tradičným táborákem v Písáku, Vyrazili jsme do Ohnišova na víkendovku s rodiči ( 22. – 23. ) a 29. jsme na Skalce dělali dřevo na zimu a chodníky.

Říjen byl ve znamení víkendovky na srubu v Ohnišově ( 5. – 7. ).

V listopadu jsme vyrazily na dušičky na hřbitov, od 10.11. se počala scházet oddílová rada ( poté už pravidelně každý měsíc ). Měli jsme výpravu na Žaltman ( 17. ) a spali jsme v klubovně ( 23. – 24 ).

Prvního prosince jsme vyrazily do Aquaparku v Liberci, strávili jsme víkend v klubovně ( 14. – 16. ), navštívili jsme bazén v Hradci Králové ( 20. ). Vánoční schůzka se konala 21. a na Silvestra jsme opět zavítali na Junáckou vyhlídku.

 

Rok 2002

Leden byl ve znamení hokeje, který jsme sehráli v Olešnici a na Krčmáku ( 3.,6.,20. )

V únoru jsme se zúčastnili skautského karnevalu ( 9. )

V březnu jsme vyrazili do Trutnovského bazénu ( 10. ), na výpravu do Ádru ( 16. ) a na srub do Ohnišova ( 30. – 31. )

Duben byl ve znamení Dobrošovské pevnosti ( 20. )

V květnu jsme se zúčastnili ve dnech 18. – 19. memoriálu Stáni Stárka v Jaroměři.

V červnu se připravoval tábor a jeden víkend jsme pobyli s rodiči na srubu v Ohnišově ( 15. – 16. ).

29.6. – 13.7.2002 Se konal „Tábor nalezenců“ v Ohnišově.

Zahajovací víkendovka probíhala v září na srubu v Ohnišově ( 7. – 8. ).

V říjnu jsme si zajeli do Hradeckého bazénu v městských lázních ( 26. )

V listopadu na dušičky jsme vyrazili na Ježkův hrob a 16. na výpravu do „Piccolomiňáku“.

Prosinec se nesl ve znamení Vánoční schůzky ( 21. ),  hokeje ( 28. ) ve Lhotě a tradičním Silvestrovským výstupem na Junáckou vyhlídku.

 

Rok 2003

Druhého ledna se konala středisková besídka pro rodiče v malém sále divadla. Vyrazili jsme do Hradeckého bazénu ( 19. ) a 25. na výpravu „Na sever“ ( na Švédský vrch ).

Únor byl věnován zábavě : 15. střediskový karneval, 22. Aquapark v Liberci a 23. jsme sehráli hokejový zápas.

Druhého března jsme hráli poslední hokejový zápas v Horňáku a 29. jsme vyrazili na Tajnou výpravu rádců.

Ve dnech 4. – 5.4. jsme se zúčastnili střediskové hry pro veřejnost „Operace K“, podnikly jsme velikonoční výpravu na kolech do Ohnišova ( 18. – 24. ) a účastnili jsme se oslav Sv. Jiří za farou ( 24. )

V květnu jsme vyrazili do Hradeckých lázní ( 3. ) a zúčastnili jsme se místního a okresního kola Svojsíkova závodu ( 8. a 24. ).

V červnu probíhala tradiční příprava tábora včetně sečení tábořiště.

28.6. – 12.7.2003 Probíhal „Tábor Pacifické železnice“

V září jsme zahajovali ohněm v Písáku ( 6. ), zajeli jsme do bazénu v Trutnově ( 14. ) a podnikli jsme cyklovýpravu na Junáckou vyhlídku ( 27. )

V říjnu jsme vyrazili na srub do Ohnišova ( 3. – 5. ), a k výročí vzniku republiky jsme podnikly „Vlasteneckou výpravu“

V listopadu jsme na dušičky navštívili Ježkův hrob a spali jsme v klubovně ( 29. – 30. ).

V prosinci jsme brigádničili v Hospici ( 11. ) a vyrazili jsme do Trutnovského bazénu ( 14. ). Vánoční schůzku jsme měli 22. a sportovní den v tělocvičně ZŠ ( 30. ). Na Silvestra jsme tradičně vyrazili na Junáckou vyhlídku.

 

Rok 2004

Hned druhého ledna se konala středisková besídka pro rodiče v malém sále divadla, ve dnech 11. a 24. jsme sehráli hokejové zápasy a 17. jsme se zúčastnili střediskových „Hrádek na sněhu“. Závěr ledna jsme zakončili „Artis“ výpravou na běžkách na paseky.

V únoru jsme zavítali do Liberce do Aquaparku ( 1. ) a na střediskový karneval ( 21. ).

 

19.3.2004 Roy