Přehled březových lístků

 

 

 

 

 

1.       stupeň BL – zelený – (věk 12-13.let a starší) – Zelená barva je barvou probouzející se přírody – znamená  „volno“, začátek, jaro a naději v pokračování života. Udílí se vynikajícím členům oddílů, rádcům i dětem za činnost, která je příkladem pro ostatní.

2.       stupeň BL – světlemodrý (věk 14-15.let a starší) – Světlemodrá je barvou čisté letní oblohy a symbolizuje nabídku rozletu k výšinám, která vyžaduje pevné rozhodnutí i odvahu. Udílí se i starším za věrnost mladým ideálům a trvalou pomoc mladším.

3.       stupeň BL -  tmavěmodrý (věk 15-17.let a starší) – Je symbolem osvěžující a chladivé pitné vody ve studánce. Uděluje se za poznání a osvojení praxe i teorie všem, kteří získané znalosti předávají mladším.(vedoucí, vůdci)

4.       stupeň BL -  žlutý (věk 17-18.let a starší) – Je symbolem životodárného slunce a plamene zářícího do tmy. Patří těm, kdož předávají zkušenosti ostatním (vedoucí úspěšných oddílů s pevným řádem a tradicemi).

5.       stupeň BL -  červený (věk 18-19 let a starší) – Je symbolem dozrálých plodů přírody. Nositel sám je pro ostatní příkladem, předává konkrétní zkušenosti i za hranice svého vlastního oddílu.

6.       stupeň BL -  karmínový ( 20 let a starší, 6-7 let činnosti) – Představuje barvu právě kaleného kovu. Nositel se dokáže orientovat ve složitých situacích vzájemností a konfliktů, dokáže radit i předávat  zkušenosti rozsáhlému okruhu spolupracovníků či kamarádů, dokáže organizovat setkání, srazy a různé akce.

7.       stupeň BL -  bílý (22 let a starší, 8-9 let činnosti) – Bílá je barva čistoty, cti, charakteru a míru. Životní  úsilí nositele se znovu barví do oslnivé barvy světla, zářného příkladu. Zná cíl své činnosti a jeho koncepce je přijatelná i ostatním. Je koordinátorem práce (akcí) různých oddílů.

8.       stupeň BL -  šedý ( věk 25 let a starší, 10-12.let činnosti) – Šedá je barvou znalosti, vědění a moudrosti,  je symbolem bohatých zkušeností. Je určen všem, kteří neztratili životní elán a pomáhají svými zkušenostmi vychovávat mladé lidi (organizátoři lesních škol a kurzů, celostátních srazů.)

9.       stupeň BL -  černý husitský národní stupeň (věk 30-35 let a starší, 15 let aktivní činnosti) – Husitská  černá je barvou nesmířitelné kritiky nedostatků, překonávání překážek a zármutků, ale zároveň i vedení cestou vzhůru. Značí vyvrcholení cesty i života. Patří všem, kteří si udrželi kontinuitu vývoje a dokázali ovlivnit mnoho kolektivů, z nichž většina prokázala správný směr své činnosti.

10.    stupeň BL – bronzový (30 let a výše, 15-20 let činnosti) – Je určen těm, kteří výrazně ovlivnili činnost oddílů na úrovni okresu či kraje. Nositel má soustavný kontakt s ostatními oddíly.

11.    stupeň BL – stříbrný ( 40 let a starší, 20-25 let činnosti) – Uděluje se těm, kteří aktivně působí v širokém územním okruhu, organizátorům celostátních her, programů, výměn zkušeností a podobných akcí.

12.    stupeň BL – zlatý (50 let a výše, 30-35 let činnosti) – Je nejvyšším a posledním oceněním. Získá ho   ten, kdo výrazně ovlivnil činnost dětí a mládeže v celé republice. 

Čestný BL - Zlatý v zelené obrubě, – Uděluje se za záslužný či hrdinský čin pro mládež, nebo lidem mimo hnutí dětí a mládeže. Zejména osobnostem (prezidenti, starostové, apod..) Nebo také lékaři za záchranu dětského života, či pomoci při živelných pohromách s nasazením vlastního života.

 

Všech 12 stupňů BL

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
                      .
Zelený Sv.modrý Tm.modrý Žlutý Červený Karmínový Bílý Šedý Černý Bronzový Stříbrný Zlatý
                      .
                      .

Kolik by správně mělo být uděleno jednotlivých barev BL na jeden zlatý:

2048 1024 512 256 128 64 32 16 8 4 2 1
                      .

Celkem v ideální pyramidě: 4095 BL

 

Zpět k úvodu BL